infostabil > videnskab.* > videnskab.general

Jahnu (17.08.2017, 23:51)
En ny religion er opstået i den globale kultur - Scientismen. Selvom
videnskaben intet fornuftigt har at sige om den virkelighed, vi lever
i, bliver de brede masser indoktrineret med ideen om at videnskaben
har gjort Gud og religion overflødig.

Men hvem har bestemt at teknologisk expertise er det bedste barometer
til at bedømme, om man har forstået virkeligheden om livet? Det
eneste, man behøver at forstå for at fremstille en computer, er,
hvordan fysisk stof opfører sig. Der kræves intet andet end matematisk
og fysisk kunnen for at bygge en satelit eller et kamera. Men fysiske
og kemiske vekselvirkninger er kun et meget lille udsnit af den
virkelighed, vi oplever. En langt større del af virkeligheden udgøres
af vores bevidste oplevelse af verden. Ateismen afholder folk fra
erkende sig selv som den, der oplever - som en observant af
virkeligheden.

I den moderne kultur udlæres der intet om det virkelige selv. Selvet
er blot blevet reduceret til nogle kemiske reaktioner i hjernen. De,
der styrer samfundet, dvs. fabrikanterne, er nemlig ikke
interesserede i en oplyst befolkning, for en oplyst befolkning vil
ikke være interesseret i at købe alt det bras, der produceres i
forbruger kulturen. Derfor føres der en bevidst kampagne i den
globale kultur for at gøre folk til ateister, bla. ved aggressivt at
indoktrinere dem i Evolution og abiogenese lige fra de bliver født af.
I det forbrugerkulturen har man blot erstattet religion med politik. I
stedet for at gå op i religion går man nu op i politik. Men det er
altsammen med det ene formål at gøre folk til bevidstløse forbrugere.
Cocacola og Disney kulturen har allerede lavet verden om til deres
markedsplads - et verdensomspændende altar hvor man stolt duperer
masserne med de nyeste teknologiske frembringelser. Teknologi er nu
folkets fortrukne opium.

Eftersom folket mades med endeløse hollywood film, hvor teknologien
klarer alle ærterne, glemmer de helt, at deres teknologi ikke kan
redde dem fra naturens ubønhørlige mekanismer. Som vi har set igen og
igen kommer deres teknologi altid til kort, og folkets nye præster, nu
i hvide kitler i stedet for sorte, hiver sig forvildet i håret – de
fatter ikke, hvordan naturens mekanismer virker, for de lider af den
misforståelse, at alting blot er bevidtsløse fysiske
vekeselvirkninger.

De kan ikke se, at naturen og alting omkring dem påvirkes af og
reagerer på menneskets individuelle og kollektive mentalitet. De
mangler et holistisk syn. De fatter ikke, at naturen er en bevidsthed.
Gennem bevidst propaganda for at holde folk hen i uvidenhed bliver
hele verden gennem medier og film således vildledt til at deltage i
den globale kulturs blinde fremmarch mod afgrunden.

Stof udgør kun en ubetydelig dimension af virkeligheden. Meget
vigtigere end at forstå, hvordan stof virker er det at forstå, hvordan
bevidstheden og sindet fungerer, for disse udgør den virkelige
virkelighed i ethvert bevidst væsens tilværelse.

Men det lærer man intet om i skolen. Så længe man ikke har forstået
sig selv som en et væsen adskilt fra materien, er ens bevidsthed
ifølge den vediske version ikke engang evolveret over dyrestadiet, og
man vil som følge deraf altid være absorberet i og dermed forstyrret
af den kropslige dualitet i form af lykke og lidelse.

Det er det, folk med en ateistisk mentalitet ikke forstår - ateismen
er den grundliggende ondskab i mennesket, der afholder det fra at
udnytte den menneskelige livsform til det, den virkeligt er beregnet -
nemlig at studere bevidsthed.

I stedet forslaver ateismen bevidstheden til et materielt livssyn,
hvor bevidstheden ikke kan se sig selv. I naturvidenskaben bruger man
sin bevidsthed til at studere ting uden for sig selv, man bruger
bevidstheden til at absorbere sig selv i død materie, men i den
åndelige videnskab bruger man sin bevidsthed til at studere sig selv,
dvs. sin bevidsthed.

Naturvidenskaben er nyttig til at lave teknologi, og når vi lever i en
verden, hvor masserne er slået med ærefrygt af teknologiske vidundere.
bliver dette selvfølgelig meget vigtigt. Men ateistens begejstring
over teknologien og naturvidenskabens evne til at manipulere med stof
er ikke det mindste forskellig fra den begejstring almindelige
mennesker udviste i fortiden, når magikere og troldmænd fyrede krudt
og svovl af for at imponere folk, holde dem hen i frygt, og sikre sig
behagelige positioner i samfundet.

I middelalderen benyttede den herskende klasse sig af folkets
uvidenhed til at nyde og kontrollere, og i dag benytter de moderne
herskere, fabrikanterne, sig af nøjagtigt de samme virkemidler til at
holde folk hen i uvidenhed og slaveri. I det globale samfund er
slaverne blot blevet opgraderet til en middelklasse med egen hus og
Volvo.

Men folk slaver stadig tilværelsen væk i kedelige, trivielle og ofte
skadelige jobs og plages af de samme endeløse bekymringer og
elendigheder, som folk altid har været plaget af. De udnyttes og
udsuges stadigvæk af den herskende klasse og evigt øgede beskatninger,
nøjagtigt ligesom det altid er blevet.

Den eneste virksomme medicin mod dette er oplysning om det sande,
evige selv. Vaishnava-religionen har siden 1400 tallet været kendt for
at missionere for VIDEN om Gud. Det er en torn i øjet på det bestående
samfund og de dæmoniske kræfter, der styrer det.

Det er kun naturligt i den nuværende tidsalder - mørkets og hykeriets
tidsalder - der er styret af ugudelige kræfter, der forslaver
almindelige mennesker i en håbløs og frustrerende eksistens, at en
ægte religion også vil være fremstå som en revolutionær,
samfundsomvæltende bevægelse. Revolutionen søges dog ikke med våben og
vold men gennem viden om sandheden. Men sandheden er som bekendt ilde
hørt.

Krishna siger:

Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig, vil Jeg
hermed give dig denne mest fortrolige kundskab og indsigt. Når du
kender den, vil du blive frigjort for alle den materielle eksistens
elendigheder. (Bg. 9.1)

Denne viden er kongen over al uddannelse og den mest fortrolige af
alle hemmeligheder. Det er den reneste viden, og eftersom den giver en
direkte opfattelse af selvet gennem indsigt, er det religionens
fuldkommenhed. Den varer evigt og udføres med glæde.
(Bg. 9.2)
Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (27.08.2017, 18:39)
On Sun, 27 Aug 2017 14:42:59 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald"
<roald> wrote:

>For de, der aldrig er misundelige, er alt fornuftigt.


[..]
Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (30.08.2017, 07:49)
On Tue, 29 Aug 2017 03:29:03 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald"
<roald> wrote:

>Jeg misunder videnskab. Misundelse er ikke videnskab.


[..] - scientism
Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (01.09.2017, 07:34)
On Wed, 30 Aug 2017 18:59:24 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald"
<roald> wrote:

>Synd at du misunder mig hvad jeg skrev, for Krishna siger:
>"Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig ..."


[..]
Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (05.09.2017, 14:37)
On Fri, 1 Sep 2017 19:17:16 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald"
<roald> wrote:

>Det kommer af misundelse af livet.


[..] - scientism
Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (09.09.2017, 01:34)
On Tue, 5 Sep 2017 15:48:41 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" klynkede:

>I ren misundelse forveksler Sheldrake sin uvidenhed med kritik.


Set fra en evig, åndelig synsvinkel er det mere eller mindre
ligegyldigt, hvad der foregår i den materielle verden. Ikke desto
mimdre synes folk, at det er utrolig vigtigt, hvad de går og laver.
Specielt folketingsvalg anses for meget vigtige af de fleste mennesker
i Dk.

Set ud fra Guds totale, absolutte, synsvinkel er det ret ligegyldigt,
hvem der bliver statsminister. Set fra en højere åndelig synsvinkel er
det helt ligegyldigt hvad der sker her på vores plan, men eftersom vi
ikke ved, hvad Gud ved eller ikke ved, så kan vi få os selv til med
stor iver at gå op i et folketingsvalg og diskutere udfaldet med vore
venner og bekendte, som om det var en meget vigtig begivenhed.

Her falder sammenligningen med en myretue let for. For den enkelte
myre er det meget vigtigt, om han når frem til tuen med sin last af
bagbenet fra en død billet. Har du aldrig betragtet en myretue og
undret dig over den iver og arbejdsomhed, de lægger for dagen? Med dit
større overblik kan du se alle de forhindringer myren vil møde på sin
vej tilbage til tuen, men myren har ikke den fjerneste anelse om hvad
du ved, og derfor maser den videre med sit liv, som om det havde nogen
betydning. For dig er det ligegyldigt, hvad der sker med myren, men
for myren selv, virker det meget vigtigt.

Myren har ikke den udviklet intelligens, der skal til, for at sætte
sig ned og fundere over tilværelsen og spørge sig selv, hvorfor den
slider så hårdt til ingen verdens nytte. Vi er i nøjagtig samme båd
som myren, med en eneste undtagelse. Vi kan fundere over, om det
egenligt ikke er meningsløst at slide et helt liv med at opdrage børn,
arbejde for føden, glo på TV, have lidt sex, for så bare at dø kort
tid efter.

Hvis vi tænker os lidt om og er ærlige med os selv, kender vi jo
alternativet. Vi vil blive syge, gamle og så vil vi dø, og ind imellem
vil vi spise, sove, parre dig og forsvare os. Hvorfor ikke lægge sig
til at dø med det samme? Hele vores liv er forudbestemt. Det eneste,
der varierer er detaljerne.

Men det kan da være spændende at tænke på hvor meget sygdom, man
kommer til at opleve, eller hvor meget sex, man kan nå at score, inden
man bliver for gammel og affældig til at få den op at stå, eller hvor
svær eller let en alderdom, man vil få, eller hvordan døden rammer en.
Det er da uden tvivl interessante detaljer, der gør livet lidt mindre
kedeligt at leve, ik?

Krishna siger:

Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig, vil Jeg
hermed give dig denne mest fortrolige kundskab og indsigt. Når du
kender den, vil du blive frigjort for alle den materielle eksistens
elendigheder. (Bg. 9.1)

Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (11.09.2017, 06:08)
On Sat, 9 Sep 2017 09:54:39 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" rablede:

>Set ud fra min åbenbare misundelse af Krishna, er jeg ligegyldig.


ARVESYNDEN

Den grundliggende illusion, sjælen er underlagt i den materielle
verden, er, at den tror, at den er nyderen. I virkeligheden er Krishna
den eneste nyder. Arvesynden er vores misundelse mod Gud. En
indvending, man ofte hører mod denne tese, er: Men hvordan kan jeg
være misundelig mod nogen, jeg ikke tror på eksistensen af?

Misundelsen ligger i, at vi forsøger at indtage Krishnas position som
den centrale nyder og hersker. I virkeligheden eksisterer alting i den
åndelige verden for Guds nydelses skyld. Alting i den åndelige verden
er centreret omkring Krishnas nydelse. Men Krishna er så venlig, at
han har lavet en verden - den materielle verden - hvori de faldne
sjæle kan forsøge at efterligne Ham som nydere og herskere. Nogle
sjæle er faldne, fordi der på et tidspunkt i evigheden opstod den ide,
hvorfor er Krishna midtpunkt for alting her? Hvorfor er det kun Ham,
der skal nyde? Så snart den tanke opstår i sjælen, falder den ned til
den materielle verden.

Sjælens oprindelige position er at blive nydt af Krishna. Men i sin
forvildede, faldne tilstand forsøger sjælen i stedet at nyde en
materiel krop. Det er sjælens oprindelige synd - at ville indtage
Krishnas position som nyderen og herskeren. Det er som en sygdom.
Sansenydelse eller kropslig nydelse er som narkotika for sjælen. Og i
den anledning vil jeg gerne byde velkommen til Anonyme Sansenydere -
AS.

Sansenydelse er en afhængighed for sjælen. Vi taler ofte om at være
afhængig af narkotika eller alkohol. Fx. er afhængighed til heroin
næsten umulig at bryde. Nøjagtig ligesom en person er afhængig af
heroin, er sjælen afhængig af sansenydelse. I AA bliver folk hjulpet
med at bekæmpe deres afhængighed af alkohol. Ved det første møde, de
deltager i, bliver folk bedt om at sige deres navn og om at
tilkendegive, at de er alkoholikere. Man siger, Hej, mit navn Jens og
jeg er alkoholiker. Hej, svarer forsamlingen af alkoholikere.

På samme måde er det, når man går til møde i AS - anonyme sansenydere.
Man siger, Hare Krishna, mit navn er Jiva, og jeg er en sanse-nyder.
Hare Krishna, svarer forsamlingen af sansenydere.

Afhængigheden, sjælen har til sansenydelse, er nøjagtig ligeså slem og
vanedannende som en persons afhængighed af heroin.

I AA lærer de folk, at den eneste måde, man kan overkomme sin
afhængighed til alkohol på, er ved at erkende en højere magt udenfor
sig selv og anmode denne magt om hjælp. Og den metode virker, det er
et statistisk faktum.

I AS er vi så heldige, at vi allerede, gennem Srila Prabhupadas nåde,
ved hvem og hvad denne højere magt er, og vi ved også hvordan, vi skal
komme i forbindelse med Ham.

Så ved at anmode Krishna om hjælp ved konstant at recitere Hans navn
højlydt gennem sang eller stille gennem meditation, vil Han hjælpe os
til at overvinde vores afhængighed til sansenydelse. Det er en
videnskabelig metode, der kan efterprøves og bekræftiges af enhver,
der måtte ønske det.

Hvis vi nægter at erkende, at vi afhængige af sansenydelse, ja, hvis
vi i stedet gør det til vores mål i livet, vil resultatet være en
fortsættelse af sygdommen, der består af gentagende fødsel og død.
Mange mennesker vil indvende, jamen, det er ikke en sygdom. Jeg har
det godt i den materielle verden. Jeg lider ikke.

Pointen er dog, at al kropslig nydelse uværgerligt ender i lidelse før
eller siden af den simple grund, at kroppen uundgåelige endestation er
sygdom, alderdom og død. Heldigvis findes der en løsning - at vende
tilbage til sin oprindelige position som Krishnas evige sjæl hvis
eneste formål er at blive nydt af Ham. Det kan virke som en
modsigelse, men sandheden er, at hvis vi ønsker at erfare den højeste
glæde, må vi opgive forsøget på at blive lykkelige i den materielle
verden gennem kropslig tilfredsstillelse og overgive os helt til
Krishnas nydelse.

Ved at assistere Krishna i Hans nydelse vil sjælen erfare en højere
tilfredsstillelse end den glæde, sjælen kan opleve ved at nyde en
materiel krop, uafhængigt af Krishna. Og det er kun i den menneskelige
livsform, at muligheden foreligger for sjælen at vende tilbage til sin
oprindelige tilstand af evighed, kundskab og lyksalighed.

Krishna siger:

Efter at have opnået Mig vender de store sjæle, der er yogier i
hengivenhed, aldrig tilbage til denne midlertidige verden fuld af
elendighed, for de har nået den højeste fuldkommenhed. (Bg. 8.15)
Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (12.09.2017, 08:28)
On Mon, 11 Sep 2017 05:10:24 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" vrælede:

>ISKCON forsøger i misundelse med omskrivning at indtage Krishnas position.


HOW TO WIN AN ARGUMENT WITH A MEAT EATER

The New York Times, Tuesday, June 20, 1989

The Hunger Argument

Number of people worldwide who will die of starvation this year: 60
million.

Number of people who could be adequately fed with the grain saved if
Americans reduced their intake of meat by 10 perc.: 60 million

Human beings in America: 243 million

Number of people who could be fed with grain and soybeans now eaten by
U.S. livestock: 1.3 billion

Percentage of corn grown in the U.S. eaten by people: 20

Percentage of corn grown in the U.S. eaten by livestock: 80

Percentage of oats grown in the U.S. eaten by livestock: 95

Percentage of protein waste by cycling grain through livestock: 99

How frequently a child starves to death: every 2 seconds

Pounds of potatoes that can be grown on an acre: 20.OOO

Pounds of beef produced on an acre: 165

Percentage of U.S. farmland devoted to beef production: 56

Pounds of grain and soybeans needed to produce a pound of beef: 16

The Environmental Argument

Cause of global warming: greenhouse effect

Primary cause of greenhouse effect: carbon dioxide emissions from
fossil fuels.

Fossil fuels needed to produce a meat-centered diet vs. a meat-free
diet: 50 times more

Percentage of U.S. topsoil lost to date: 75

Percentage of U.S. topsoil loss directly related to livestock raising:
85

Number of acres of U.S. forest cleared for cropland to produce
meat-centered diet: 260 million

Amount of meat U.S. imports annually from Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras and Panama: 200 million pounds

Average per capita meat consumption in Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras and Panama: less than eaten by average U.S.
housecat.

Area of tropical rainforest consumed in every 1/4 pound hamburger: 55
sq.ft.

Current rate of species extinction due to destruction of tropical
rainforests for meat grazing and other uses: 1.000 per year

The Cancer Argument

Increased risk of breast cancer for women who eat meat 4 times a week
vs. less than once a week: 4 times

For women who eat eggs daily vs. less than once a week: 3 times

Increased risk of fatal ovarian cancer for women who eat eggs 3 or
more times a week vs. less than once a week: 3 times

Increased risk of fatal prostate cancer for men who eat meat daily vs.
sparingly or not at all: 3.6 times

The Natural Resources Argument

Use of more than half of all water used for all purposes in the U.S.:
livestock portion.

Amount of water used in production of the average steer: sufficient to
float a destroyer.

Gallons to produce a pound of wheat: 25

Gallons to produce a pound of meat: 2.500

Cost of common hamburger if water used by meat industry was not
subsidized by the U.S. taxpayer: 35 dollars a pound

Current cost of pound of protein from beefsteak, if water was no
longer subsidized: 89 dollars

Years the world's known oil reserves would last if every human ate a
meat-centered diet: 13

Years they would last if human beings no longer ate meat: 260

Barrels of oil imported into U.S. daily: 6.8 million

Percentage of fossil fuel returned as food energy by most efficient
factory farming of meat: 34.5

Percentage returned from least efficient plant food: 32.8

Percentage of raw materials consumed by U.S. to produce present
meat-centered diet: 33

The Cholesterol Argument

Number of U.S. medical schools: 125

Number requiring a course in nutrition: 30

Nutrition training received by average U.S. physician during four
years in medical school: 25 hours

Most common cause of death in U.S.: heart attack

How frequently a heart attack kills in U.S.: every 45 seconds

Average U.S. man's risk of death from heart attack: 50 perc.

Risk for average U.S. man who avoids the meat-centered diet: 15 perc.

Meat industry claims you should not be concerned about your blood
cholesterol if it is: normal

Your risk of dying of a disease caused by clogged arteries if your
blood cholesterol is ?normal?: over 50 perc.

The Antibiotic Argument

Percentage of U.S. antibiotics fed to livestock: 55

Percentage of staphylococci infections resistant to penicillin in
1960: 13

Percentage resistant in 1988: 91

Response of European Economic Community to routine feeding of
antibiotics to livestock: ban

Response of U.S. meat and pharmaceutical industries to routine feeding
of antibiotics to livestock: full and complete support

The Pesticide Argument

Percentage of pesticide residues in the U.S. diet supplied by grains:
1

Percentage of pesticide residues in the U.S. diet supplied by fruits:
4

Percentage of pesticide residues in the U.S. diet suppl. by dairy
products: 23

Percentage of pesticide residues in the U.S. diet supplied by meat: 55

Pesticide contamination of breast milk from meat-eating mothers vs.
non meat-eating: 35 times higher

What USDA tells us: meat is inspected

Percentage of slaughtered animals inspected for residues of toxin
chemicals including dioxin and DDT: less than 0.00004

The Ethical Argument

Number of animals killed for meat per hour in U.S.: 500.000

Occupation with highest turnover rate in U.S.: slaughterhouse worker

Occupation with highest rate of on-the-job injury in
U.S:slaughterhouse worker

Cost to render animal unconscious with captive bolt pistol before
slaughter.: 1 cent

Reason given by meat industry for non using that pistol: too expensive

The Survival Argument

Athlete to win Ironman Triathlon more than twice: Dave Scott (6 time
winner) Food choices of Dave Scott: Vegetarian

Largest meat eater than ever lived: Tyrannosaurus Rex

Last sighting of Tyrannosaurus Rex: 100.000.000 B.C.

Famous vegetarians:
-------------------------------
Candice Bergen, David Bowie, Paul Mc Cartney, Darryl Hannah, Janet
Jackson, k.d.lang, Sting

'I am a great eater of beef, and I believe that does harm to my wit.'
--William Shakespeare "Twelfth Night," Act I, Scene 3
Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (14.09.2017, 12:55)
On Wed, 13 Sep 2017 16:35:03 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald"
<roald> wrote:

>"Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig ..." (Bg. 9.1)


King Pariksit says:

"‘In this material world there are as many living entities as there
are atoms. Among these living entities very few are human beings, and
among them, few are interested in following religious principles.'

"‘O best of the brahmanas, Sukadeva Gosvami, out of many persons who
follow religious principles, only a few desire liberation from this
material world. Among many thousands who desire liberation, only one
may actually achieve liberation, giving up his material attachment to
society, friendship, love, country, home, wife and children. And among
many thousands of such liberated persons, one who can understand the
true meaning of liberation is very rare.'

"‘O great sage, among many millions who are liberated and perfect in
knowledge of liberation, only one may become a devotee of Sri
Narayana, (Krsna). Such devotees, who are fully peaceful, are
extremely rare.'

--Srimad Bhagavatam 6.14. 3-5

Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (15.09.2017, 02:03)
On Thu, 14 Sep 2017 20:32:22 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" vrælede:

>Er du blind? Det er misundelse!


Does eating meat make you a violent person because you get used to
blood and killing of creatures?

Interesting question. It would need a study to be done with a group of
people some of whom were vegetarian and the others meat-eaters, and
comparisons in their behaviour recorded to see if there was any
noticeable difference. It so happens that such an experiment was done
in a prison in California at the end of the last century.

Dianne Frazee-Walker gave the following summary of the experiment:
Most cynics would say, "Prisoners don't deserve good food. They
committed a crime; just keep feeding them slop because we don't want
our tax dollars going to feed those criminals!"

Unless one is familiar with a prison 120 miles northeast of Los
Angeles, California, they would agree prisoners don't deserve
nutritional food and it is a waste of money.

Terry Mooreland, CEO of Maranatha Private Corrections LLC, proved this
speculation wrong when he bid on a 500-inmate private prison in San
Bernardino, Calif.

In 1997, when Mooreland won the bid, private prisons were a
flourishing prospect especially in San Bernardino County where crime
rates and returning inmates were high.

When Mooreland bid on Victor Valley Medium Community Correctional
Facility in Adelanto, California, it was under the condition that if
his offer was accepted, the inmates would go vegan.

At the time Mooreland took over the facility, California had a
recidivism rate of 95%. During the seven years Mooreland had the
inmates at Victor Valley on a vegetarian diet the recidivism rate at
the prison went down to under 2%.

During the time Mooreland directed the prison the new inmates could
choose if they wanted to participate in the New Start program that
consisted of a vegan diet, bible studies, occupational training, and
anger management.

The inmates who opted for the traditional California Department of
Corrections routine continued to be fed the standard high carbohydrate
starchy menu and did not have the option to participate in
rehabilitative programs.

Julianne Aranda, the Victor Valley nutrition services coordinator,
along with her staff maintained the philosophy that what the inmates
put in their mouths affects their mental attitude and how they deal
with conflict.

Despite California's pessimistic prediction that the 500 inmates
residing at Victor Valley would probably "burn the place down before
they became vegetarians," a whopping 85% of the inmates agreed to
rooming on the "vegan" side of the complex.

The outcome was incredible. The environment on the New Start side of
the complex compared to the 15% that stayed with the California
Department of Corrections original protocol was like night and day.
The New Start side was exempt from fights and racial territory. The
CDC side of the house remained the same. Racial tension and gang
terrain was unchanged and so was the food; the same old sloppy grub.
The inmates on the New Start side of the fence were making better
decisions because their minds were clear and their behavior changed
dramatically.

Sadly, the program ended when Mooreland's contract was cancelled
because of a trivial phone revenue conflict with the State of
California.

What skeptics don't understand is that if all state prisons adopted
the New Start concepts tax-payers would save money because the
recidivism rate would be lowered.

Makes you wonder why this program was ended and not heralded as a
break through, until you remember the power and reach of the meat
industry in the Western world.

Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (16.09.2017, 18:14)
On Fri, 15 Sep 2017 14:41:06 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" rallede:

>Sult er grundlag for misundelse.


[..] - evolution debunked by science
Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (18.09.2017, 02:18)
On Sun, 17 Sep 2017 07:17:33 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" rablede:

>De er imod at ET forhindre nogen i at være misundelige på Gud. Krishna siger:
>"Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig ..." (Bg. 9.1)


- animal agriculture

[..]
Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (19.09.2017, 07:19)
On Mon, 18 Sep 2017 05:34:45 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" rallede:

>Prøv at finde noget der ikke udtrykker misundelse. Det er videnskab.
>"Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig ..." (Bg. 9.1)


[..]
Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (21.09.2017, 01:31)
On Tue, 19 Sep 2017 18:38:58 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" rallede:

>Hvordan har det ikke noget at gøre med misundelse?


[..]

Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]
Jahnu (24.09.2017, 23:52)
On Sat, 23 Sep 2017 06:49:57 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" rallede:

>Der er åbenbart ikke meget at sige uden at være misundelig.
>Krishna siger: ... eftersom du aldrig er misundelig på Mig, ... (Bg. 9.1)


[..]
Have a look at my art -

[..]

[..]

[..]

[..]

Lignende emner