infostabil > videnskab.* > videnskab.jura

BJ Denmark (09.10.2006, 10:06)
Vi har vores virksomhed det sidste ½ års tid løbende været udsæt for
hærværk. Derfor overvejede vi, at installere en form for TV-overvågning for
at få et billede af gerningsmanden. Området er et "privat" område, idet det
er en gårdsplad, hvor der ligger såvel privat beboelse som erhverv. Der er
ikke aflukket, så enhver kan komme dertil.

Så var det, jeg kom i tanke om bankernes ønske om at filme foran banken, og
som blev underkendt. Efter lidt googling fandt jeg så "Bekendtgørelse af lov
om forbud mod tv-overvågning m.v.". Her er loven jo forholdsvis klar:

§1, stk. 1: "Private må ikke foretage TV-overvågning af...plads...som
benyttes til almindelig færdsel."

Men hvad er almindelig færdsel? Er det såden løseligt "overalt hvor
postbudet kommer", eller kunne man forestille sig, at vi gerne må rette et
kamera imod vores egen facade, da den i princippet står på privatgrund,
selvom vi er mange (også postbudet), der benytter denne private grund?
Codexx (09.10.2006, 11:27)
BJ Denmark skrev:
> §1, stk. 1: "Private må ikke foretage TV-overvågning af...plads...som
> benyttes til almindelig færdsel."


Husk at se § 2

> Men hvad er almindelig færdsel? Er det såden løseligt "overalt hvor
> postbudet kommer", eller kunne man forestille sig, at vi gerne må retteet
> kamera imod vores egen facade, da den i princippet står på privatgrund,
> selvom vi er mange (også postbudet), der benytter denne private grund?


Karnovs note til §1:
Den stedlige afgrænsning af reglen svarer med redaktionelle ændringer
til definitionen af »vej« i normalpolitivedtægtens § 2 (»enhver
offentlig eller privat gade, plads, vej bro, tunnel, passage, sti,
trappe eller lignende areal, der benyttes til almindelig færdsel af en
eller flere færdselsarter«). Praksis efter normalpolitivedtægtens §
2 vil således være vejledende for fortolkningen af den stedlige
afgrænsning i forbudsreglen. I væsentlig grad kan der endvidere
findes vejledning i praksis efter færdselslovens § 1 (»vej, som
benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter«).
Om fotografering af personer på et ikke frit tilgængeligt sted, se
strfl § 264 a. Om videregivelse af billeder mv. vedr en andens private
forhold, se strfl § 264 d.
Det er uden betydning for forbudsreglen, om vejen mv. efter
vejlovgivningen er privat eller offentlig, idet denne afgrænsning
navnlig er båret af økonomiske hensyn (vedligeholdelsespligten).
Overvågning af veje, der er private i denne forstand, vil således
også kunne være omfattet af forbudsreglen.
Loven omfatter som udgangspunkt ikke blot tilfælde, hvor
overvågningen er forbundet med optagelse af billeder på videobånd,
film eller lignende, men også tilfælde, hvor sådan billedoptagelse
ikke finder sted, og hvor overvågningen derfor alene har karakter af
en umiddelbar iagttagelse på tv-skærm eller lignende.
Begrebet private omfatter såvel private enkeltpersoner som private
juridiske personer, f.eks. aktieselskaber, anpartsselskaber,
andelsselskaber eller lignende. Tv-overvågning, der forestås af
offentlige myndigheder, falder udenfor.

/Bacher
Jubii (09.10.2006, 11:49)
On Mon, 9 Oct 2006 10:06:23 +0200, "BJ Denmark" <news> wrote:
in dk.videnskab.jura

>Men hvad er almindelig færdsel? Er det såden løseligt "overalt hvor
>postbudet kommer", eller kunne man forestille sig, at vi gerne må rette et
>kamera imod vores egen facade, da den i princippet står på privatgrund,
>selvom vi er mange (også postbudet), der benytter denne private grund?


Været oppe mange gange før, og så vidt jeg husker er tolkningen herinde den at
man godt må overvåge egen facade så længe man ikke kan se hvem der benytter
grunden foran fasaden. D.v.s. man kan godt få lov til at se hvem der gå ind og
ud af dørerne og i tilfælde af andre metoder til at komme ind og ud, vinduerne.
Så vidt jeg husker skal der skiltes på en tydelig måde at
facaden/døren/vinduerne overvåges. Man skal også skilte hvis overvågningen sker
indendørs.
BJ Denmark (09.10.2006, 12:00)
Jubii wrote:
> On Mon, 9 Oct 2006 10:06:23 +0200, "BJ Denmark" <news> wrote:
> in dk.videnskab.jura

Takker Jer begge for hurtigt svar :-)
Kevin Borbye Edelvang (09.10.2006, 19:10)
Codexx wrote:

> Karnovs note til §1:


Fy skamme. Hvorfor tror du, det koster ufattelig mange tusinde kroner om
året, at abonnere på Karnov ;-)

Mvh
Kevin Borbye Edelvang
Martin Jørgensen (09.10.2006, 23:30)
Kevin Borbye Edelvang <virker> writes:

> Codexx wrote:
>> Karnovs note til §1:

> Fy skamme. Hvorfor tror du, det koster ufattelig mange tusinde kroner
> om året, at abonnere på Karnov ;-)


Ingen (seriøse) konkurrenter til forlaget Thomson. Er det mon fordi vi
bor i et for lille land? Jeg tror sådan set at det er en udmærket
forretning de har sig... Nogen der gider at checke regnskabet på
Forlaget Thomson A/S ? :-)

Men man kan sige at der er en klart defineret naturlig grænse for hvor
store de kan blive i lille Danmark, indenfor deres felt...

Best regards
Martin Jørgensen
Morten Bjergstrøm (10.10.2006, 11:55)
Kevin Borbye Edelvang <virker> skrev:

> Fy skamme. Hvorfor tror du, det koster ufattelig mange tusinde
> kroner om året, at abonnere på Karnov ;-)


Karnov er næppe hævet over:
Lov om ophavsret
§ 22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i
overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af
formålet.

;-)
JB (10.10.2006, 12:26)
"BJ Denmark" <news> skrev i en meddelelse
news:db0f
[..]
> selvom vi er mange (også postbudet), der benytter denne private grund?
> --
> BJ Denmark
> Jeg har endnu tilgode at se den dag, hvor argumentet "Du er en idiot" får
> nogen til at indse, at de ikke har ret.


Du skal bare sætte dit kamera op uden at spørge nogen. Jeg har set et par
tilfælde hvor bankerne har installeret kameraer på offentlige steder uden
for banken. Bankerne må ikke, men gør det alligevel. Jeg ville ikke selv
spørge om lov hvis det var min virksomhed der blev udsat for hærværk.

JB
Jubii (10.10.2006, 13:28)
On Tue, 10 Oct 2006 12:26:44 +0200, "JB" <nospam> wrote:
in dk.videnskab.jura

>Du skal bare sætte dit kamera op uden at spørge nogen. Jeg har set et par
>tilfælde hvor bankerne har installeret kameraer på offentlige steder uden
>for banken. Bankerne må ikke, men gør det alligevel. Jeg ville ikke selv
>spørge om lov hvis det var min virksomhed der blev udsat for hærværk.
>JB

Du kan ikke tillade dig at skrive den slags i juragruppen, hvor det må være alfa
og omega at lovene skal overholdes og der ikke gives råd om ulovligheder.

Og det er temmelig ukonsekvent at brokke sig over ulovligt opsatte kameras og så
selv erklære sig for ulovligt opsatte kameras.
JB (10.10.2006, 15:23)
> Du kan ikke tillade dig at skrive den slags i juragruppen, hvor det må
> være alfa
> og omega at lovene skal overholdes og der ikke gives råd om ulovligheder.
> Og det er temmelig ukonsekvent at brokke sig over ulovligt opsatte kameras
> og så
> selv erklære sig for ulovligt opsatte kameras.


Det jeg skriver er lidt om hvordan det er i den virkelige verden. Jeg kan
naturligvis tillade mig at skrive hvad jeg vil, også i jura gruppen. Ligesom
du har lov til at brokke dig over alt, også i jura gruppen. Jeg erkender at
jeg ikke er regel- rytter. Jeg brokker mig ikke over ulovligt opsatte
kameraer , jeg opfordrer kun til at svømme den samme vej som de store fisk
der heller ikke spørger om lov.
Jeg bryder iøvrigt loven dagligt ved at ha' anlagt en nyttehave på min jord
som er fredet. Jeg har ikke spurgt om lov da jeg ville få nej jævnfør
fredningsbestemmelserne. Derfor er min indstilling som den er.
JB
Jubii (11.10.2006, 12:48)
On Tue, 10 Oct 2006 15:23:02 +0200, "JB" <nospam> wrote:
in dk.videnskab.jura
>Det jeg skriver er lidt om hvordan det er i den virkelige verden. Jeg kan
>naturligvis tillade mig at skrive hvad jeg vil, også i jura gruppen. Ligesom
>du har lov til at brokke dig over alt, også i jura gruppen. Jeg erk


Nej, du kan ikke skrive hvad du vil, du har at følge fundatsen regler.
Usenet er ikke en demokratisk forsamling.
Følger du ikke reglerne er du bare en spammer.
JB (11.10.2006, 13:53)
> Nej, du kan ikke skrive hvad du vil, du har at følge fundatsen regler.
> Usenet er ikke en demokratisk forsamling.
> Følger du ikke reglerne er du bare en spammer.


Efter din vurdering:
Jeg en spammer og du er tilfreds.

JB
Jonas Kofod (11.10.2006, 14:14)
JB wrote:

> Du skal bare sætte dit kamera op uden at spørge nogen. Jeg har set et par
> tilfælde hvor bankerne har installeret kameraer på offentlige steder uden
> for banken. Bankerne må ikke, men gør det alligevel. Jeg ville ikke selv
> spørge om lov hvis det var min virksomhed der blev udsat for hærværk.


Bankerne har lov til at opsætte kameraer der kun filmer egen facade.
Derudover har en række særligt udvalgte banker på forsøgsbasis fået lov
til at filme trafikken foran banken.
Du har naturligvis sat dig ordentligt ind i sagerne og sikret dig at
forholdende ved de banker du har set og nu siger bryder loven ikke
falder under de to ovennævnte kriterier?
Det tænker jeg at du naturligvis har gjort, for ordentlige mennesker
råder jo ikke offentligt til på den måde at bryde loven udfra grundløse
postulater.
JB (11.10.2006, 14:23)
> Bankerne har lov til at opsætte kameraer der kun filmer egen facade.
> Derudover har en række særligt udvalgte banker på forsøgsbasis fået lov
> til at filme trafikken foran banken.
> Du har naturligvis sat dig ordentligt ind i sagerne og sikret dig at
> forholdende ved de banker du har set og nu siger bryder loven ikke falder
> under de to ovennævnte kriterier?


Ja det skriver du.

JB
Jonas Kofod (11.10.2006, 14:34)
JB wrote:
>>Bankerne har lov til at opsætte kameraer der kun filmer egen facade.
>>Derudover har en række særligt udvalgte banker på forsøgsbasis fået lov
>>til at filme trafikken foran banken.
>>Du har naturligvis sat dig ordentligt ind i sagerne og sikret dig at
>>forholdende ved de banker du har set og nu siger bryder loven ikke falder
>>under de to ovennævnte kriterier?
>> Ja det skriver du.


Ja det spørger jeg. Jeg er bare ikke klar over om jeg fik et svar.

Lignende emner