infostabil > videnskab.* > videnskab.general

Kall, Mogens (29.11.2013, 12:07)
File 16.025 ...
[..]

-

"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Friday, November 29, 2013, CET 10:29, GMT 09:29
Subject: Re: Markør 92 (uran) fundet i forbindelse med kometen ISON ->
ET ***external*** break ? -
Re: 2013 uge 48 (news samlet)
16023 news:52985e60$0$292$14726298
[..]
[..]
[..]

[ ... ]

>>>> Tallet 784 ligger ligeledes MEGET tæt op af 785 (185-entry
>>>> to 195.56)
>>>> Og dermed bliver kometen (pga. den bane) mistænkelig, fordi ...
>>>> ***Dengang*** var hypotesen-185 endnu ikke fremsagt!
>>>> Den kom først officielt on-line ... (input memory from) ...


[ ... ]

[..]
>> Denne Oldtidstekst kan jo udlægges/tolkes - SELV set udfra en ateistisk

> synsvinkel - således, at ...
> Hold øje med disse ting oppe på himlen, fordi ***vi*** (din galaktiske nabo)
> formår at manipulere med dem, akkurat som når man kaster med en sten!
> Se evt. illustration desangående:
> [..]


Se tillige ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Friday, November 29, 2013, GMT 10:39, GMT 09:39
Subject: ER dette Menneskesønnens tegn, som skal vise sig på himlen ?
16024 news:529860c4$0$295$14726298
[..]

Midlertidig notat:

Altså!

Vi laver al det her primært med ét formål: at skyde ***genvej*** i stedet
for at lede på må og få efter Moderstjernen deres som en nål i en høstak!

Vi ***forventer*** derfor, at formålet deres (med denne ekstraordinære
markering) er at GUIDE os, ligesom når man leger tampen brænder. Se evt. ...

Tampen brænder
[..]

... leg der går ud på at man skal finde en gemt genstand,
vejledt af tilråbet "tampen brænder"
når man er tæt på genstanden

Tallet 784 (se notatet vedr. kometen ISON) refererer således med stor
sandsynlighed til noget ang. den galaktiske længdegrad.

Man ku' derfor håbe på, at asteroiden 2013 NJ refererer til noget ang. den
galaktiske breddegrad (hvor der desværre fortsat hersker stor usikkerhed).

Se evt. de hidtil targets i DATA-basen ...
Astronomy 07 (ET Homestar candidates)
[..]

Un moment, s'il vous plaît!

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (02.12.2013, 11:15)
File 16.032 ...
[..]

-

"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Friday, November 29, 2013, CET 11:07, GMT 10:07
Subject: Asteroide passerede Jorden den 28 november 2013 (name 2013 NJ)
16025 news:5298673b$0$299$14726298
[..]
[..]
[..]
[..]
> Tallet 784 (se notatet vedr. kometen ISON) refererer således med stor
> sandsynlighed til noget ang. den galaktiske længdegrad.
>> Man ku' derfor håbe på, at asteroiden 2013 NJ refererer til noget ang. den

> galaktiske breddegrad (hvor der desværre fortsat hersker stor usikkerhed).
> Se evt. de hidtil targets i DATA-basen ...
> Astronomy 07 (ET Homestar candidates)
> [..]


Den nøjagtige position er:

[..]

Near earth at ...

2013-Nov-26, GMT 03:07

(Julia-time: 2456622.629861)

Eq J2000
RA 09 14 23.88
Dec -85 04 20.4

Galactic
longitude 298.54863°
latitude -24.18250°

Galactic Noa-600-system
longitude 497.58105°
latitude -40.30417°

This is similar to the asteroid was closest to Earth at position ...
Dette svarer til at asteroiden var tættest på Jorden i position ...

026 38 25½ East

85 04 20 South

Altså på Antarktis direkte syd for Afrika

Bemærkes skal det, at dato IKKE passer helt nøjagtig!

Men ...

Hvis vi beregner afvigelsen, som er på ...

2013-11-28, GMT 00:00, Counter = 0
2013-11-27, GMT 00:00, Counter = 24h
2013-11-26, GMT 03:07, Counter = 44h 53m

.... da nærmer tallet sig de føromtalte 46.

(som repræsenterer den galaktiske længdegrad).

se evt. ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Tuesday, November 26, 2013, CET 11:41, GMT 10:41
Subject: Markør 92 (uran) fundet i forbindelse med kometen ISON ->
ET ***external*** break ? -
Re: 2013 uge 48 (news samlet)
16008 news:52947acb$0$299$14726298
[..]
[..]
[..]

-

Hmm ...

Og hvorledes passer dette tal i forhold til positionen på Antarktis ?

026 38 25½ East (026.6404...=
=>
026.6404.../360 = 0,074...
=>
0.074... *600 = 44.4

Compare with ...

44h 53m (44.8833)

-

Og man ku' derfor "fristes" til at lede efter Moderstjernen OGSÅ på den
galaktiske længdegradsposition:

(i et 600-graders talsystem)

150
+44.8833
194.8833

(som svarer til i et 360-graders talsystem)

116.93°

Eller ...

Man ku' også "fristes" til at lede efter Moderstjernen på den galaktiske
breddegadsposition:

- 1.87 dage (24t + 20t + 53m)

Sammenlign med fx.

[..]

Galactic
Longitude 117.39°
Latitude + 1.8°

Tallene er næsten identiske !
(-1.87 and +1.8)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Lignende emner