infostabil > erhverv

louiselindegaard3 (16.02.2015, 07:38)
Hej

Jeg driver en nystartet brugt tøj forretning. Jeg køber tøj og har kvitteringer herpå. Jeg videre sælger varerne med en fortjeneste på ca.100% - 125%, nogen gange mere.

Min omsætning har været ca. Kr. 235.000,- og mit varekøb Kr. 132.000,-. Jeg benytter mig af samlemetoden indenfor brugtmomsordningen. Momsen harjeg styr på, men mit spørgsmål er hvordan opgøre jeg varelagret?

Hvad forlanger told og skat? Da jeg ikke kan opgøre hver enkelt varer, dajeg benytter mig af samlemetoden med hensyn til momsen, så kan jeg umuligt optælle hver stk. i forretningen, hvilket er lidt dobbeltmoralsk mht. til varelagret.

Mvh. Louise
alexbo (16.02.2015, 10:22)
<louiselindegaard3> skrev

> Min omsætning har været ca. Kr. 235.000,- og mit varekøb Kr. 132.000,-.
> Jeg benytter mig af samlemetoden indenfor brugtmomsordningen. Momsen har
> jeg styr på, men mit spørgsmål er hvordan opgøre jeg varelagret?


Du opgør det til dagsprisen, det vil sige du beslutter dig til hvad du ville
give for varerne hvis du skulle købe dem på en auktion f.eks.

SKAT:
Den erhvervsdrivende kan vælge at opgøre sit varelager på grundlag af
dagsprisen på statustidspunktet, dvs. ved indkomstårets slutning, jf. VLL §
1, stk. 1, nr. 1.
Med dagsprisen forstås indkøbsprisen på statustidspunktet, der i praksis
svarer til genanskaffelsesprisen på samme tidspunkt.

VLL er lov om skattemæssig opgørelse af varelagre.

mvh
Alex Christensen
louiselindegaard3 (16.02.2015, 14:40)
Hej Alex tak for svaret, det lyder fornuftigt :-) så kan jeg komme videremed 2014.

Mvh. Louise
alexbo (16.02.2015, 15:23)
<louiselindegaard3> skrev

> Hej Alex tak for svaret, det lyder fornuftigt :-) så kan jeg komme videre
> med 2014.


Velbekomme.

mvh
Alex Christensen
Lignende emner