infostabil > videnskab.* > videnskab.jura

Kurt Hansen (13.09.2018, 09:57)
Min fætter i Norge har to døtre, som gerne vil antage slægtsnavnet
"Filtenborg". Min var var døbt Filtenborg til mellemnavn, men det var
hans bror (fætterens far) ikke.

Vores fælles farmor havde heller ikke navnet, men det havde hendes far
(altså vores oldefar) og derfra og bagud bar næsten alle i linjen navnet.

Jeg ved ikke hvor mange Filtenborg der findes i dag, men næppe de 2.000
der er grænsen hvornår navnet er frit tilgængeligt.

Min norske familie er jo norske statsborgere og bor i Norge. Kan de frit
antage navnet uden at spørge alle Filtenborg i Danmark?
Kim Ludvigsen (13.09.2018, 10:38)
Den 13-09-2018 kl. 09:57 skrev Kurt Hansen:

> Min norske familie er jo norske statsborgere og bor i Norge. Kan de frit
> antage navnet uden at spørge alle Filtenborg i Danmark?


Hvis de er norske statsborgere og bor i Norge, skal de blot overholde de
norske love. Medmindre der er en norsk lov, der siger, at de skal spørge
alle Filtenborg'er i Danmark, så skal de ikke.
Bertel Lund Hansen (13.09.2018, 10:46)
Kurt Hansen skrev:

> Min norske familie er jo norske statsborgere og bor i Norge. Kan de frit
> antage navnet uden at spørge alle Filtenborg i Danmark?


Den danske lovgivning gælder ikke i Norge. Den norske navnelov
siger:

§ 4.Avledede etternavn

Uavhengig av begrensningene i § 3 kan følgende navn tas som
etternavn:
1. navn som er eller har vært en av tippoldeforeldrenes,
oldeforeldrenes, besteforeldrenes eller foreldrenes etternavn
eller mellomnavn. Dette gjelder ikke tidligere navn som er
ervervet ved ekteskap eller samboerskap.

[..]

Pigernes tipoldefar bar efternavnet "Filtenborg". De kan derfor
efter både den norske og danske navnelov tage det som efternavn.
Den danske lov har nemlig stort set samme bestemmelse;

§ 4. Et navn kan tages som efternavn, hvis en af følgende
betingelser er opfyldt:

1) ...

2) Navnet bæres eller har været båret som efternavn af en af
ansøgerens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller
tipoldeforældre.

[flere punkter]
Lignende emner