infostabil > videnskab.* > videnskab.general

Kall, Mogens (02.03.2020, 13:14)
Found perhaps 193 or 195/6 (Target) -
Abraham-code, Nazca-lines, evaluering 001 -
Re: ...

File 22.175 ...
[..]
[..]
[..]

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
[..]

-

Den 02-03-2020 kl. 11:00 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: Abraham-code, Nazca-lines, evaluering 001 -
Re: 2020 uge 10 (news samlet)
Date: Mon, 2 Mar 2020 11:00:33 +0100, GMT 10:00
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
22174 news:5e5cd95b$0$695$14726298
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
> 125,14:
> -14.693763, -75.113356
> Found nothing, yet!
> )
> -
>> 22174


HVEM har sagt, at tallet 174,00 absolut SKAL VÆRE det
præcise tal?

(
Afstanden fra Krateret til Jerusalem er jo heller ej på
nøjagtig 175,00 (men derimod på 175,01966)!
)

KUNNE tallet ikke ligesså godt være på fx. 174,02 ?

Det MEST *logiske* må derfor være, at vi laver en ny
*korrigering*, således at ...

1.
Nulpunktet IGEN kommer til at være præcist i
Abehalespirallens centrum:

Position

0:
-14.706899, -75.138269
-14,706899 -75,138269

(Dette punkt var blevet flyttet en anelse mod øst.)

samt at ...

2.

Punktet -150 fortsat kommer til at pege på præcis
tværvejen

-150:
-14.722567, -75.168013

Hvilke konsekvenser så det så for tallene 120 samt 174?

KUNNE det tænkes fx. at den nye 174-værdi kommer til (når vi
*overfører* DATA'erne til Krater-Jerusalem-linjen), at punktet
Jerusalem-174 bliver endnu mere nøjagtig mht. afstanden over
til Sydamerika (som menes at være den samme som Cygnus-A's
værdier)?

Cygnus A:

[..]

Galactic
longitude 126,98316667
latitude 9,59233333

Distance to
Galactic center (GC) 127,10147527

KUNNE det tænkes, at Nazca-linjerne (i så fald) *afslører*
kendskab til nogle af disse oplysninger (DATA) ?

Let's try:

[..]

....

HOVSA!

Der ér faktisk nogle små utydelige *ikke-lineære* linjer
længere øst for punktet 174:

193,827
4715,8 m
-14.686601, -75.099773

Nå da da!

Memory on from ...

193
Målestokken isotopet 78-Platin-193, ½-life = 50 year
[..]

195,65
Target (Galactic longitude of the Homestar of ET)
[..]

Dét må undersøges nærmere!

22175
Kall, Mogens (02.03.2020, 14:15)
The Arrival (Ankomst) perhaps 112-123 thousand years ago

File 22.176 ...
[..]
The Abraham code, Monkey-Jerusalem-line
[..]
[..]
[..]

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
[..]

-

Den 02-03-2020 kl. 12:14 skrev Kall, Mogens:

[..]
> 195,65
> Target (Galactic longitude of the Homestar of ET)
> [..]
>> Dét må undersøges nærmere!
>> 22175


Der er flere af dem (små utydelige *ikke-lineære* linjer):

1.
185,6273
4516,3 m
-14.687456, -75.101400
[..]

Compare with ...

Found Cygnus-A distance 185.700 to Great Attractor

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Found Cygnus-A distance 185.700 to Great Attractor -
Re: The Abraham code: Found Nineveh-140
Date: Mon, 27 Jan 2020 13:32:20 +0100, GMT 12:32
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
22093 news:5e2ed86c$0$703$14726298
Abraham Code (Abraham-koden)
[..]
[..]
[..]
Markpointer 185.000
[..]
Cygnus A
[..]
Great Attractor (Abel 3627, Den store tiltrækker)
[..]
[..]
[..]
[..]
> I bibelen nævnes en anden ting vedr. Nineveh: [ ... ]
> Compare with ...
> Galaktiske vinkler/afstande/buegrader:
> [..]
> 185,69918595 [from] Great Attractor [to] Cygnus A


2.
195,3437
4752,7 m
-14.686441, -75.099471
[..]

Target (195,65)?

Hmm ...

Hypotese-forslag:

HVIS dette punkt angiver ankomst-tidspunktet deres (til vor
jordklode), da har vort solsystem i mellemtiden drejet rundt
om galaksen vor (Mælkevejen).

Og hvis en omdrejning ca. tager ...

Solen rotationstid om galaksen
Sun's Galactic rotation period
[..]
[..]

[..]

Solen rotationstid om galaksen

220 millioner år (negativ rotation)

[..]

Sun's Galactic rotation period

240 Myr

Og hvis en omdrejning ca. tager 220-240 millioner år, da må
regnestykket være følgende:

+195,65
-195,3437
=
0,306267

and ...

0,306267 / 600
=
5,10445 e-4 omdrejning

and ...

5,10445 e-4 * 220-240 millioner år
=
Arrival around
From 112.298 year to 122.506,8 year ago

3.
197,8139
4812,8 m
-14.686180, -75.098983
[..]

4.
201,5172
4902,9 m
-14.685794, -75.098246
[..]

22176
Kall, Mogens (02.03.2020, 15:10)
Den 02-03-2020 kl. 13:15 skrev Kall, Mogens:
[..]
>> 4.

> 201,5172
> 4902,9 m
> -14.685794, -75.098246
> [..]
>> 22176


Sikke noget vrøvl (mht. hypotesen vedr. gal rotation), fordi ...

Target befinder sig jo OGSÅ i galaksen og drejer derfor med
rundt (dog ikke helt i samme hastighed)!

Havde vi derimod haft et objekt længere borte, fx. nabogalaksen
M31 (Andromeda-tågen) eller Cygnus-A eller Big-Bang, da ville
man ku' ha' benyttet metoden.

Men ...

Der er noget helt andet, som MULIGVIS *afslører* kendskabet:

Input
> +195,65
> -195,3437
> =
> 0,306267


Betragter vi nu dette som en "port" i sig selv (apropos
Stonehenge-UK-and-SPAIN samt Nacza-Arbol-Hands), da bliver
middelværdien på følgende:

0,306267 / 2
=
0,1531335

and ...

+195,3437
+000,1531335
=
195,4968335

Compare with ...

[..]

Distance
from
Galactic Center (GC)
to
195,47622156 ... Target (Homestar of ET)

Tallene er nu NÆSTEN *ens*!

(
NB!
Den lille forsker, der endnu er på tallene KAN skyldes,
at vi endnu ikke er 100% sikre på targets nøjagtige
position, bl.a. skal der tages evt. højde for Moderstjernens
egenbevægelse osv.
)

Denne oplysning, hvis den er korrekt, antyder dermed, at
afstandene på Monkey-Jerusalem-linjen måles i ...

?

En *blanding* mellem galaktisk længdegrad og så direkte
fuglelinje.

Dernæst - IGEN forudsat, at denne oplysning er korrekt -
har vi fundet en art (simpel) *kryptering* af tallene
(ligesom vi har fundet i bibelen)!

Hypotese-forslag:

ALLE objekter i Nazca-linjerne peger på himmelobjekter
(udfra måske denne målestok: Monkey-Jerusalem-linjen)

Heri anteges det så midlertidigt at Monkey-Jerusalem-linjen
som oftest *symboliserer* den galaktiske længdegrad, og at
objekters position nord for denne linje så fx. er afstanden
i galaktisk breddegrad. Og modsat mht. Syd for linjen.

22177
Kall, Mogens (03.03.2020, 15:34)
Korrigering 174,608 off

File 22.184 ...
Abraham-code
[..]
[..]
[..]

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
[..]

-

Den 02-03-2020 kl. 12:14 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Found perhaps 193 or 195/6 (Target) -
Abraham-code, Nazca-lines, evaluering 001 -
Re: ...
Date: Mon, 2 Mar 2020 12:14:58 +0100, GMT 11:14
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
22175 news:5e5ceacc$0$693$14726298
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
> 195,65
> Target (Galactic longitude of the Homestar of ET)
> [..]
>> Dét må undersøges nærmere!
>> 22175


De nye korrigerede værdier bliver så følgende:

-150:
-3642,7 m (distance to Monkey)
-14.722567, -75.168013

0:
1 unit = meter 24,28467
1 meter = unit 0,04117825
-14.706899, -75.138269

=>

120:
2914,16 m
-14.694358, -75.114478
[..]

120,45
2925,0 m
-14.694312, -75.114391
[..]

174,608:
Arbol/Hands * 174/120
4240,3 m
-14.688650, -75.10365257
-14,688650 -75,10365257

=>

Jerusalem-174,60812...
[..]

31,928515 35,00538099114
31.928515, 35.00538099114

Download
Jerusalem-174,608, Ny 015, 004.sxc
[..]

Distance
from
Jerusalem-174,608...
to
SouthAmerica = 127,38810037 units

Compare with ...

File 22.175
[..]
> Cygnus A:
> [..]
> Galactic
> longitude 126,98316667
> latitude 9,59233333
> Distance to
> Galactic center (GC) 127,10147527
> KUNNE det tænkes, at Nazca-linjerne (i så fald) *afslører*
> kendskab til nogle af disse oplysninger (DATA) ?


Konklusion:

Korrigeringen skader mere end gavner, fordi det beregnede
tal IKKE passer til Cygnus-A's DATA:

127,38810037
127,10147527 Cyg-A distance to GC
126,98316667 Cyg-A gal longitude

Klogest er det derfor at bibeholde de forrige DATA:

-150:
-3649,49 m (distance to Monkey)
-14.722567, -75.168013
[..]

0:
Monkey:
0 m
-14.706866, -75.138213
[..]

174
Arbol/Hands * 174/120
4233,41 m
-14.688650, -75.10365257
[..]

Fordi her stemmer tallene nogenlunde overens med Cygnus-A's
DATA (hvad angår Cyg-A's galaktiske længdegrad):

[..]

127,01889405
126,98316667 Cyg-A gal longitude
127,10147527 Cyg-A distance to GC

22184
Lignende emner