infostabil > videnskab.* > videnskab.jura

usnet1 (23.02.2020, 17:06)
Som i tilfældet med tavshedspligt , hvor loven ikke overholdes efter sin formulering ? Hvordan forholder en borger sig til en teoretisk men ikke praktisk formulering ?

Mv
Bo
porsery (23.02.2020, 19:13)
søndag den 23. februar 2020 kl. 16.06.25 UTC+1 skrev usn...@gmail.com:
> Som i tilfældet med tavshedspligt , hvor loven ikke overholdes eftersin formulering ? Hvordan forholder en borger sig til en teoretisk men ikke praktisk formulering ?
> Mv
> Bo


Hvad mener du med at lovgivningen om tavshedspligt ikke overholdes? Af hvem?
usnet1 (24.02.2020, 17:22)
Jeg havde en samtale med en psykolog jeg troede var fortrolig hun refererede til samtalen og en del mere på en online portal hvor alle lægerpsykiater osv kan gå ind og læse hvad er sagt i hvad jeg formodede var i fortrolighed ...
Hans Kjaergaard (25.02.2020, 08:23)
On Mon, 24 Feb 2020 07:22:04 -0800 (PST), usnet1 wrote:

>Jeg havde en samtale med en psykolog jeg troede var fortrolig hun refererede til samtalen og en del mere på en online portal hvor alle læger psykiater osv kan gå ind og læse hvad er sagt i hvad jeg formodede var i fortrolighed ...


Du har nu på den hårde måde lært at du ikke kan stole på dem/systemet
når det kommer til fortrolighed / tavshedspligt.
Du har også opdaget at de/systemet har en helt anden opfattelse af
tavshedspligt end du har.

Med disse nye informationer kan du fremadrettet benytte enhver
lejlighed til at fortælle dem/systemet lidt om hvad du mener omkring
deres, i dine øjne, misforståede opfattelse af tavshedspligt /
fortrolighed, dette vil uden tvivl bevirke at du får en masse korte og
lange samtaler som kommer til at bestå af det du allerede har oplevet
(tavshedspligten er hullet som en si) og at du rent faktisk ikke kan
gøre ret meget ud over at få lidt ret nu og da, og evt. en passende
undskyldning hvis de kommer til at pisse lidt ved siden af.

For at systemet kan arbejde effektivt (jf deres egen opfattelse) så
skal der i reglerne omkring tavshedspligten være undtagelser og
smuthuller. Smid "tavshedspligt" ind i Google og du vil se at der er
store problemer i det offentlige, specielt i sundhedsvæsnet, systemet
er ikke lavet til at kunne håndterer fortrolighed særligt godt, ofte
er det end ikke tænkt ind i systemerne og/eller processerne.

Det er lidt trist at man ikke kan stole på at fortrolighed /
tavshedspligt er en 100% given ting, men det er det altså ikke, og har
man en snak med en fra systemet og man gør opmærksom på at man ikke
kan stole på deres fortrolighed jf de huller og mangler der er i
tavshedspligten, ja så bliver samtalen jo ikke nødvendigvis så
befordrende for det man evt. gerne skulle/kunne opnå.

For at svare på "Hvordan forholder man sig til når lovgivning er
proforma ?", ja så er svaret at du som enkeltperson ikke kan gøre ret
meget når det kommer til tavshedspligt ud over at holde munden lukket,
du vil så måske ikke få den vejledning/hjælp, eller blot gode samtale,
du ret beset har brug for, men det er alt sammen noget du selv må
afveje på din egen guldvægt.

Der er foreninger/organsationer der nogen gange har mulighed for at
stille en bisidder, eller blot en samtalepartner til rådighed for folk
der måtte have behov for at få en given sag belyst/gennemgået med
nogle lidt mere neutrale øjne end dem systemet stiller til rådighed,
Google er din ven.

/Hans
usnet1 (25.02.2020, 11:20)
Tak for svar Hans - jeg har nu sendt det hele til justitsministeriet og harudbedt dem om en redegørelse for , hvorfor tavshedspligten ikke er gyldig når det nu ikke fremgår af lovteksten at loven reelt er proforma uden den store betydning
Mv
Bo
Carl Alex Friis Nielsen (25.02.2020, 23:32)
On 25-02-2020 10:20, usnet1 wrote:
> Tak for svar Hans - jeg har nu sendt det hele til justitsministeriet og har udbedt dem om en redegørelse for , hvorfor tavshedspligten ikke er gyldig når det nu ikke fremgår af lovteksten at loven reelt er proforma uden den store betydning
> Mv
> Bo


At loven ikke siger det samme som du ønsker betyder vel ikke at den er
pro forma vel ?
Pro forma ville betyde at loven sagde een ting; men at myndigheder eller
andre så gjorde noget andet i strid med den.
Hvis du mener nogen har forbrudt sig imod dig, da har du ret til at
anmelde dem eller anlægge civil retssag mod dem.

Som udgangspunkt må du fortælle alle alt.
Med mindre en lov siger at du ikke må.
Med mindre en anden lov siger at du må eller direkte har pligt til at
fortælle en begrænset mængde af andre om det du ved.

Hvad mener du er proforma i det ?
Jan Kronsell (29.02.2020, 00:39)
On 23-02-2020 16:06, usnet1 wrote:
> Som i tilfældet med tavshedspligt , hvor loven ikke overholdes efter sin formulering ? Hvordan forholder en borger sig til en teoretisk men ikke praktisk formulering ?
> Mv
> Bo

Nu er lovgivningen inden for sundhedsormådet rimeligt kompleks. Først og
fremmest er der GDPR med tilhørende dansk følgelovgining. Reglerne heri
modificeres så i nogen grad i andre love:

Sundhedsloven, særligt kapitel 9
GDPR/Databeskyttelsesloven
Forvaltningsloven (generelle bestemmelser for offentligt ansattes
tavshedspligt)
Autorisationsloven (forpligtelser for autoriserede sundhedspersoner,
herunder journalpligt mm
Retssikkerhedsloven og serviceloven (supplement til Sundhedsloven og
GDPR på det kommunale område)
Epidemiloven (bestemmelser om indberetning af smitsomme og andre
overførbare sygdomme)

Det betyder, at i nogle tilfælde må sundhedspersonber videregive
informationer uden samtykke, i andre situationer SKAL de videregive,
uanset om der foreligger samtykke eller ej.

Jan
Bo M. Mogensen (04.03.2020, 22:19)
jeg beklager jeg har været fra usnet et stykke tid - hvorfor jeg svare
alle på en gang der står i loven :

"sundhedslovens § 40, som siger at sundheds-
personer har tavshedspligt.

Men § 41 indeholder en række undtagelser, der gør at
distriktspsykiatrien uden samtykke endog uden patienten vidende ? kan
videregive oplysninger til fx læge.
§ 41, stk. 3 indeholder så undtagelser fra undtagelserne, så det er :

»Stk. 3. Patienten kan frabede sig, at oplysninger efter
stk. 2, nr. 1-3, 6 og 7, videregives.«

Dvs. at de kan videregive oplysninger efter nr. 4 og 5:

»
4) videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse
af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige
hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke
selv kan varetage sine interesser, sundhedspersonen
eller andre,

Kommentar : det er ikke tilfældet min situation har været
uforandret de sidste 9 år

5) videregivelsen sker til patientens alment praktiserende
læge fra en læge, der virker som stedfortræder for denne

Kommentar : det er ikke tilfældet min situation har været
uforandret de sidste 9 år

Mv
Bo MM
Bo M. Mogensen (04.03.2020, 22:24)
Den 25-02-2020 kl. 22:32 skrev Carl Alex Friis Nielsen:
> On 25-02-2020 10:20, usnet1 wrote:
> At loven ikke siger det samme som du ønsker betyder vel ikke at den er
> pro forma vel ?


Loven siger det jeg ønsker ..

> Pro forma ville betyde at loven sagde een ting; men at myndigheder eller
> andre så gjorde noget andet i strid med den.


det er tilfældet

> Hvis du mener nogen har forbrudt sig imod dig, da har du ret til at
> anmelde dem eller anlægge civil retssag mod dem.


Nu har jeg startet med at udbede om en redegørelse fra justits ministeriet

> Som udgangspunkt må du fortælle alle alt.
> Med mindre en lov siger at du ikke må.
> Med mindre en anden lov siger at du må eller direkte har pligt til at
> fortælle en begrænset mængde af andre om det du ved.


jeg har lavet et svar på mit oprindelige indlæg der redegøre for alt

> Hvad mener du er proforma i det ?


at hvis der rent faktisk er formuleret en lov tekst og det er mere eller
mindre praksis at man forholder sig i modstrid med denne formulering

Mv
Bo
Bo M. Mogensen (04.03.2020, 22:25)
Den 28-02-2020 kl. 23:39 skrev Jan Kronsell:
> GDPR/Databeskyttelsesloven
> Forvaltningsloven (generelle bestemmelser for offentligt ansattes
> tavshedspligt)
> Autorisationsloven (forpligtelser for autoriserede sundhedspersoner,
> herunder journalpligt mm
> Retssikkerhedsloven og serviceloven (supplement til Sundhedsloven og
> GDPR på det kommunale område)
> Epidemiloven (bestemmelser om indberetning af smitsomme og andre
> overførbare sygdomme)
> informationer uden samtykke, i andre situationer SKAL de videregive,
> uanset om der foreligger samtykke eller ej.


hvilke alt sammen giver go mening men ikke omfatter min aktuelle situation
Hans Kjaergaard (04.03.2020, 22:38)
On Wed, 4 Mar 2020 21:24:26 +0100, "Bo M. Mogensen" <usnet1>
wrote:

>Nu har jeg startet med at udbede om en redegørelse fra justits ministeriet

Har du fået svar fra dem om at de har modtaget dit spørgsmål ?
Hvis du har fået denne bekræftigelse, har du så også fået et
journal/sags nummer ? Ikke at jeg er interesseret i dette nummer, men
hvis du får et sådan nummer fortæller det at de tager din henvendelse
mere seriøst end hvis du ikke får et sådan nummer.

/Hans
usnet1 (06.03.2020, 06:26)
Hej Hans jeg har fået en mail om det nu ligger ved Sundheds- og Ældreministeriet ...

Mv
Bo
Lignende emner