infostabil > fritid.* > fritid.rejse

Jakob Munck (09.07.2004, 10:27)
Jeg skal snart til Tyrkiet som backpacker. Men jeg har fået at vide, og set
i tv, at der er nogle dele af Tyrkiet, som det ikke tilrådes at rejse i
p.g.a. krigshandlinger (Kurdere) og fare for kidnapning etc.

Drejer det sig om egnene ved Tyrkiets grænse til Syrien, eller hvor?

v.h.
Jakob
Carsten D Andersen (09.07.2004, 22:45)
"Jakob Munck" <j.munck_fjern_dette> skrev i en meddelelse
news:db0f
> Jeg skal snart til Tyrkiet som backpacker. Men jeg har fået at vide, og set
> i tv, at der er nogle dele af Tyrkiet, som det ikke tilrådes at rejse i
> p.g.a. krigshandlinger (Kurdere) og fare for kidnapning etc.
> Drejer det sig om egnene ved Tyrkiets grænse til Syrien, eller hvor?


Fra udenrigsministeriets rejseveledning ([..]) : søg under
rejsevejledninger i søgefeltet
(der kan i øvrigt findes link til andre landes rejsevejledninger)

Seneste opdatering: 25.06.2004. Stadig gyldig i dag.

Der er en betydelig risiko for terrorangreb i Tyrkiet. Den 15. og 20.
november 2003 ramtes Istanbul af bombeattentater med mange døde og sårede.
Den 24. juni 2004 sprang en bombe i Istanbul ligeledes med døde og sårede
til følge. Der har tidligere været bombesprængninger i Ankara. Rejsende til
Tyrkiet bør udvise den største agtpågivenhed, især ved ophold på steder,
hvor mange mennesker ofte befinder sig. Dette gælder navnlig i de større
byer.

I det sydøstlige Tyrkiet bør rejsende generelt udvise forsigtighed.
Terrororganisationen Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) var op gennem
1980'erne og 1990'erne aktiv især i denne del af landet. Efter
tilfangetagelsen af partiets leder, Abdullah Öcalan i 1999 er der sket en
bedring i sikkerhedssituationen, men der forekommer af og til sammenstød
mellem de tyrkiske sikkerhedsstyrker og PKK.

Danske rejsende har i almindelighed et problemfrit ophold i Tyrkiet.
Risikoen for tyveri og røveri er generelt lav, men stigende i de større byer
som f.eks. Istanbul og Izmir. Man bør her udvise agtpågivenhed og ikke tage
imod mad eller drikke fra fremmede, da det kan indeholde bedøvelsesmidler. I
turistområderne ved kysten er der rapporteret om overfald af seksuel
karakter.

Alvorlige trafikuheld forekommer ofte i Tyrkiet, og kørsel betragtes i
særdeleshed som risikofyldt. Kørsel om natten uden for de større byer
frarådes.

Tyrkiet er beliggende i aktive jordskælvszoner. Siden 1950 har Tyrkiet været
ramt af 19 jordskælv kraftigere end 7 på Richterskalaen - dog ikke i
turistområder.

Alle danske rejsende til Irak via Tyrkiet bør på forhånd undersøge de
gældende irakiske indrejsebestemmelser. Ved indrejse til Irak via
grænseovergangen ved Habur kræves forudgående skriftlig tilladelse fra de
tyrkiske myndigheder, hvis man er FN-ansat eller rejser som repræsentant for
en NGO. Ambassaden i Ankara kan om nødvendigt bistå personer, der tilhører
disse to grupper, med indhentelse af tilladelse.

Danmark yder konsulær bistand til danske statsborgere og andre personer med
fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan imidlertid
ikke efter folkerettens regler normalt påkalde sig den ene stats konsulære
beskyttelse over for den anden, såfremt sidstnævnte stat modsætter sig
dette. Endvidere har Danmark ikke ifølge folkeretten ret til at yde konsulær
beskyttelse til personer uden dansk statsborgerskab, selv om det i et vist
omfang tolereres i visse lande.

Personer af tyrkisk afstamning, der agter at rejse til Tyrkiet, bør derfor
på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de
tyrkiske myndigheder - såsom aftjening af værnepligt og ikke afsonede
straffedomme - der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig
forsigtighed bør udvises.

VH

/Carsten
Lignende emner