infostabil > videnskab.* > videnskab.general

Maria Hansen (28.11.2004, 13:57)
Hej gruppe!

Hvor sundhedsskadelig er det mon egentlig at arbejde med en vandig opløsning
af picrinsyre?
(CAS 88-89-1)

Det tørre stof har følgende mærkning: E,T; R2-4-23/24/25, S 28-35-37-45

På mit uddannelsessted siger man, at det ikke er nødvendigt at bruge
handsker under arbejdet, idet picrinsyreopløsningen kun er på 0,6 mol/L
eller ca. 1,28% w/v.

Jeg har ikke selv kunnet finde klar dokumentation for, hvilke grænseværdier
der gælder mht. fx handskebrug, så jeg er stadig i tvivl om, hvad jeg bør
gøre. På mst.dk står der, så vidt jeg kan se, kun angivelser for det tørre
stof.
Jeg synes simpelthen ikke, det lyder specielt uproblematisk, at stoffet (ja,
godt nok i fast form) er mærket med T (giftig).

Kan det være rigtigt, at man bare skal undlade brug af handsker ved
ovennævnte koncentration?

Mange hilsener Maria
Morten Bjergstrøm (28.11.2004, 17:16)
"Maria Hansen" <brevbakkenFJERNDETTE> skrev:

> Kan det være rigtigt, at man bare skal undlade brug af handsker
> ved ovennævnte koncentration?


Jeg har så at sige aldrig brugt handsker i kemilaboratoriet. Handsker
kan give en falsk tryghed, da mange stoffer ryger direkte gennem
handsken enten øjeblikkeligt eller i løbet af kort tid så man hele
tiden skal skifte handsker. Derfor bruger mange den løsning, at
handskerne undlades og istedet vasker hænder øjeblikkeligt efter at
stof måtte være spildt på hænderne.

Jeg kender dog intet konkret til 2,4,6-trinitrophenol (picrinsyre)
Petersen_Michael (28.11.2004, 18:41)
In news:Xns95AFA5964B24.miljokemi.dk,
Morten Bjergstrøm <nospam01> wrote:

> Jeg har så at sige aldrig brugt handsker i kemilaboratoriet. Handsker
> kan give en falsk tryghed, da mange stoffer ryger direkte gennem
> handsken enten øjeblikkeligt eller i løbet af kort tid så man hele
> tiden skal skifte handsker.


Er 4H handsker ikke en anvendelig løsning?

Selvom du vasker hænder er stoffet jo i alt fald i nogle tilfælde trængt
igennem huden.
Jonas Kofod (28.11.2004, 18:52)
"Petersen_Michael" <petersen_michael> skrev i en
meddelelse news:db0f
> In news:Xns95AFA5964B24.miljokemi.dk,
> Morten Bjergstrøm <nospam01> wrote:
> Er 4H handsker ikke en anvendelig løsning?
> Selvom du vasker hænder er stoffet jo i alt fald i nogle tilfælde trængt
> igennem huden.


Det er vel altid en afvejning af stoffets risiko og konsekvens samt ditto
for handsken. De færreste stoffer er så slemme at de ikke er til at have med
at gøre - og dem der er så slemme, dem er der ofte yderligere forholdsregler
for end blot handsker.
Pylremåsene på mit studie som sagde remsede better safe than sorry for at
skjule deres usikkerhed har så godt som alle handske allergi eller andre
former for gener fra det den dag i dag.
Så nu er diskussionen om "saltsyre kan man skam ikke bare håndtere" og alt
det andet gejl osse udvidet til en masse snak om forskellige handsker til
det ene og det andet og hvem der kan lide den og hvem der bliver rød af den
anden.
Jacob Ask (29.11.2004, 10:42)
Maria Hansen wrote:
[..]
> stof.
> Jeg synes simpelthen ikke, det lyder specielt uproblematisk, at stoffet (ja,
> godt nok i fast form) er mærket med T (giftig).
> Kan det være rigtigt, at man bare skal undlade brug af handsker ved
> ovennævnte koncentration?
> Mange hilsener Maria

Under alle omstændigheder skal du nok være en anelse forsigtig når du
arbejder med picrin-syre (
[..] ) da det kan være
rimeligt eksplosivt. (TNT = 2,4,6 trinitrotoluen, Picrinsyre =
2,4,6-trinitrophenol)

Er du iøvrigt helt sikker på at der står picrinsyre på fast form på
hylderne (!)

Mvh
Jacob Ask

PS: lige et lille link mere [..]
Morten Bjergstrøm (29.11.2004, 10:59)
"Petersen_Michael" <petersen_michael>
skrev:

>> Jeg har så at sige aldrig brugt handsker i kemilaboratoriet.
>> Handsker kan give en falsk tryghed, da mange stoffer ryger
>> direkte gennem handsken enten øjeblikkeligt eller i løbet af kort
>> tid så man hele tiden skal skifte handsker.

> Er 4H handsker ikke en anvendelig løsning?


Måske. Jeg har slet ikke forstand på handsker. Såvidt jeg ved er der
dog tale om handsker der er ret stive og beregnet på at arbejde med
epoxy?

> Selvom du vasker hænder er stoffet jo i alt fald i nogle tilfælde
> trængt igennem huden.


Det er rigtigt. Men med en handske bemærker man måske ikke spildet
eller tænker at stoffet nok ikke trænger igennem handsken, hvorved der
er risiko for at man udsættes for kemikaliet i længere tid end hvis man
bare vasker hænder umiddelbart efter spildet.

Jeg har eksempelvis på et tidspunkt i en laboratorieøvelse arbejdet med
et stof, hvor vi blev opfordret til at bruge handsker fordi stoffet var
kræftfremkaldende. Da jeg tog handskerne af var en af mine
fingerspidser blevet gul (stoffet gulfarver huden). Jeg havde
simpelthen ikke opdaget, at der var kommet stof på handsken, hvor der
sikkert har været nogle dråber på flasken der indeholdt kemikaliet.
Uden handsker ville jeg have opdaget det med det samme. (Jeg kan ikke
huske hvilket stof der var tale om men vist en kvælstofforbindelse).

Hvis spørgeren er i et ansættelsesforhold skal der dog formentligt
under alle omstændigheder bruges handsker for at arbejdet skal være i
overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne.
Maria Hansen (29.11.2004, 11:39)
Morten Bjergstrøm wrote:
> "Petersen_Michael" <petersen_michael>
> skrev:


>> Selvom du vasker hænder er stoffet jo i alt fald i nogle tilfælde
>> trængt igennem huden.

> Det er rigtigt. Men med en handske bemærker man måske ikke spildet
> eller tænker at stoffet nok ikke trænger igennem handsken, hvorved der
> er risiko for at man udsættes for kemikaliet i længere tid end hvis
> man bare vasker hænder umiddelbart efter spildet.


Ja, man bør alligevel være opmærksom på, om handsken bliver forurenet. På
laboratoriet ligger problemet blot også i, at når folk generelt får en
opfattelse af, at man ikke behøver bruge handsker - ja, så er det nok også
ganske harmløst at få det på fingrene. Der sker simpelthen et skred i, hvor
letsindigt man omgås kemikalierne.
Den nævnte opløsning, som vi bruger, er angiveligt så svag, at den
overhovedet ikke kræver nogen former for mærkning. I mine øjne burde der
imidlertid stå fx S 24: Undgå kontakt med huden - eller noget lignende. I
det mindste så for, at "folk" ikke går rundt med en fornemmelse af, at
stoffet er ganske harmløst. Det kan et giftigt stof da vel ikke være -
næsten uanset koncentrationen, hvis man skal være "så sikker som mulig"
(ikke mindst når man påtænker at blive gravid fx)

> Jeg har eksempelvis på et tidspunkt i en laboratorieøvelse arbejdet
> med et stof, hvor vi blev opfordret til at bruge handsker fordi
> stoffet var kræftfremkaldende. Da jeg tog handskerne af var en af mine
> fingerspidser blevet gul (stoffet gulfarver huden). Jeg havde
> simpelthen ikke opdaget, at der var kommet stof på handsken, hvor der
> sikkert har været nogle dråber på flasken der indeholdt kemikaliet.
> Uden handsker ville jeg have opdaget det med det samme. (Jeg kan ikke
> huske hvilket stof der var tale om men vist en kvælstofforbindelse).


Var det mon picrinsyre? ;-)

Med venlig hilsen Maria
Maria Hansen (29.11.2004, 11:41)
Jacob Ask wrote:
> Maria Hansen wrote:
> Under alle omstændigheder skal du nok være en anelse forsigtig når du
> arbejder med picrin-syre (
> [..] ) da det kan være
> rimeligt eksplosivt. (TNT = 2,4,6 trinitrotoluen, Picrinsyre =
> 2,4,6-trinitrophenol)


Det er heldigvis kun tørstoffet, der er eksplosivt. Man opbevarer det derfor
aldrig uden at tilsætte en vis mængde vand.

> Er du iøvrigt helt sikker på at der står picrinsyre på fast form på
> hylderne (!)


Nej. Jeg er helt sikker på, at der ikke gør! ;-)
Maria Hansen (29.11.2004, 11:47)
Morten Bjergstrøm wrote:
> "Petersen_Michael" <petersen_michael>
> skrev:


>> Selvom du vasker hænder er stoffet jo i alt fald i nogle tilfælde
>> trængt igennem huden.

> Det er rigtigt. Men med en handske bemærker man måske ikke spildet
> eller tænker at stoffet nok ikke trænger igennem handsken, hvorved der
> er risiko for at man udsættes for kemikaliet i længere tid end hvis
> man bare vasker hænder umiddelbart efter spildet.


Ja, man bør altid være opmærksom på, om handsken bliver forurenet. På
laboratoriet ligger problemet blot også i, at når folk generelt får en
opfattelse af, at man ikke behøver bruge handsker - ja, så er det nok også
ganske harmløst at få det på fingrene. Der sker simpelthen et skred i, hvor
letsindigt man omgås kemikalierne.
Den nævnte opløsning, som vi bruger, er angiveligt så svag, at den
overhovedet ikke kræver nogen former for mærkning. I mine øjne burde der
imidlertid stå fx S 24: Undgå kontakt med huden - eller noget lignende. I
det mindste så for, at "folk" ikke går rundt med en fornemmelse af, at
stoffet er ganske harmløst. Det kan et giftigt stof da vel ikke være -
næsten uanset koncentrationen, hvis man skal være "så sikker som mulig"
(ikke mindst når man påtænker at blive gravid fx)

> Jeg har eksempelvis på et tidspunkt i en laboratorieøvelse arbejdet
> med et stof, hvor vi blev opfordret til at bruge handsker fordi
> stoffet var kræftfremkaldende. Da jeg tog handskerne af var en af mine
> fingerspidser blevet gul (stoffet gulfarver huden). Jeg havde
> simpelthen ikke opdaget, at der var kommet stof på handsken, hvor der
> sikkert har været nogle dråber på flasken der indeholdt kemikaliet.
> Uden handsker ville jeg have opdaget det med det samme. (Jeg kan ikke
> huske hvilket stof der var tale om men vist en kvælstofforbindelse).


Var det mon picrinsyre?

Med venlig hilsen Maria
Jeppe Madsen (29.11.2004, 13:05)
Maria Hansen wrote:

> Hej gruppe!
>Hvor sundhedsskadelig er det mon egentlig at arbejde med en vandig opløsning
>af picrinsyre?
>(CAS 88-89-1)
>Det tørre stof har følgende mærkning: E,T; R2-4-23/24/25, S 28-35-37-45
>På mit uddannelsessted siger man, at det ikke er nødvendigt at bruge
>handsker under arbejdet, idet picrinsyreopløsningen kun er på 0,6 mol/L
>eller ca. 1,28% w/v. mon ikke snarere det er 0,06 M? Ellers passer tallene ikke...


>Jeg har ikke selv kunnet finde klar dokumentation for, hvilke grænseværdier
>der gælder mht. fx handskebrug, så jeg er stadig i tvivl om, hvad jeg bør
>gøre. På mst.dk står der, så vidt jeg kan se, kun angivelser for det tørre
>stof.
>Jeg synes simpelthen ikke, det lyder specielt uproblematisk, at stoffet (ja,
>godt nok i fast form) er mærket med T (giftig).
>Kan det være rigtigt, at man bare skal undlade brug af handsker ved
>ovennævnte koncentration?
>Tjah. Man kan også bare undlade at spilde...personligt ville jeg nok

bruge en nitrilhandske uden pudder ved hyppig brug. Men til en
enkeltgangsforeteelse nok ikke. Alt afhænger af dosen. Jeg er nok
overvejende enig med Morten B., men det har naturlige årsager. Havde
stor fornøjelse af nitrophenoler, gule, giftige og gennemtrængende...
4H handsker er upraktiske af andre grunde. Latexhandsker er spild af
tid, det tager længere tid at få dem af end det tager en forbindelse at
trænge igennem. Desværre anvendes de ofte har jeg erfaring for...

mvh
Jeppe
[..]
Maria Hansen (29.11.2004, 15:27)
Jeppe Madsen wrote:
> Maria Hansen wrote:


>> På mit uddannelsessted siger man, at det ikke er nødvendigt at bruge
>> handsker under arbejdet, idet picrinsyreopløsningen kun er på 0,6
>> mol/L eller ca. 1,28% w/v.

> mon ikke snarere det er 0,06 M? Ellers passer tallene ikke...


Jeg skrev blot direkte (og ukritisk) af fra vores laboratoriehæfte, hvor de
tidligere anførte koncentrationsangivelser står.
Når jeg nu ser på fremstillingsproceduren, står der imidlertid: 1,28 g
picrinsyre og deion. vand ad 1000 mL.
Hm, det giver da i hvert fald en konc. på 0,13% w/v, så vidt jeg lige kan se
....

Pointe: Man kan ikke regne med, at uddannelsesstederne har orden i sagerne!
;-)

> Tjah. Man kan også bare undlade at spilde...personligt ville jeg nok
> bruge en nitrilhandske uden pudder ved hyppig brug.


Dem ville jeg også bruge. Jeg er enig i det med spilderiet! Jeg ser blot
folk gå rundt med gule fingerspidser under forsøgene, så det sker jo! :-) Og
forsøgene med stoffet sker igen og igen (vævsfarvning).

> Men til en
> enkeltgangsforeteelse nok ikke. Alt afhænger af dosen. Jeg er nok
> overvejende enig med Morten B., men det har naturlige årsager.


Samme erfaringsbaggrund? ;-)

Havde
> stor fornøjelse af nitrophenoler, gule, giftige og gennemtrængende...
> 4H handsker er upraktiske af andre grunde. Latexhandsker er spild af
> tid, det tager længere tid at få dem af end det tager en forbindelse
> at trænge igennem. Desværre anvendes de ofte har jeg erfaring for...


Du har sikkert ret i, at mange hopper på den med den falske sikkerhed.
(Måske også mig)
I tilfældet med picrinsyre vil valget i praksis stå mellem ingenting og så
nitril!

Med venlig hilsen Maria
Morten Bjergstrøm (29.11.2004, 15:29)
"Maria Hansen" <brevbakkenFJERNDETTE> skrev:

> Ja, man bør alligevel være opmærksom på, om handsken bliver
> forurenet. På laboratoriet ligger problemet blot også i, at når
> folk generelt får en opfattelse af, at man ikke behøver bruge
> handsker - ja, så er det nok også ganske harmløst at få det på
> fingrene.
> Der sker simpelthen et skred i, hvor letsindigt man
> omgås kemikalierne.


Det gør der lidt med begge metoder. Hvis man har handsker på bliver man
eksempelvis mindre opmærksom på spild på hænderne og man gør måske
mindre for at hindre spild.

> Den nævnte opløsning, som vi bruger, er
> angiveligt så svag, at den overhovedet ikke kræver nogen former
> for mærkning. I mine øjne burde der imidlertid stå fx S 24: Undgå
> kontakt med huden - eller noget lignende. I det mindste så for, at
> "folk" ikke går rundt med en fornemmelse af, at stoffet er ganske
> harmløst. Det kan et giftigt stof da vel ikke være - næsten uanset
> koncentrationen, hvis man skal være "så sikker som mulig" (ikke
> mindst når man påtænker at blive gravid fx)


Gravide bør som udgangspunkt slet ikke lave laboratoriearbejde IMHO. Da
jeg lavede speciale var der en af mine medstuderende der blev gravid
før hun havde afsluttet sine forsøg, så laboranterne lavede hendes
sidste forsøg for hende så hun ikke skulle stå med forskellige
kemikalier, der potentielt ville kunne have påvirket fostret.

> Var det mon picrinsyre? ;-)


Det skal jeg ikke kunne afvise, men jeg kan ikke huske det. Men hvis
man får gule fingre af picrinsyre så kan det meget vel have været det
stof.
Petersen_Michael (29.11.2004, 22:02)
In news:Xns95B065A5389DF.miljokemi.dk,
Morten Bjergstrøm <nospam01> wrote:

>> Er 4H handsker ikke en anvendelig løsning?

> Måske. Jeg har slet ikke forstand på handsker. Såvidt jeg ved er der
> dog tale om handsker der er ret stive og beregnet på at arbejde med
> epoxy?


Jeg ved ikke meget om 4H handsker ud over at de er rimeligt
kemikaliebestandige i 4 timer (der af navnet) det må også komme an på
hvilken kemi, og koncentration?

Any way, 4H handsker, er rimeligt tynde, og jeg vil anbefale en
bomuldshandske under, og hvis de skal modstå fysisk slid, en anden
handske ud over 4H handsken.

Jeg har kun benyttet 4H handsker i forbindelse med fortynder, og epoxy.
Lignende emner