infostabil > forbruger.offentlig-service

Britta Larsen (27.04.2004, 16:33)
Hej med jer.

Vi er lige blevet lidt rundt på gulvet.
Min kæreste blev i sep. mdr 2003 sygemeldt pga. at han ikke kunne gå på hans
ene ben (gammel knæ skade formoder vi) nov. bliver han opereret, og nu går
han så stadig sygemeldt da det egentlig bare har gjort det hele værer. Og
lægen ved ikke rigtigt hvad der er gået galt.
Og nu snakker sagsbehandleren om at sygedagpengene kan ophøre? er der nogen
der kender noget til det?
Han er stadig sygemeldt og vil nok også være det langtid endnu hvis ikke det
lykkedes sagsbehandleren at få ham på et kursus, men da han jo har fået at
vide af fysen at han ikke må gå når det gør ondt i hans knæ så får han jo
lidt svært ved det da det jo går ud på mortion og deverse ting for at finde
ud af hvad man vil.

Hvad kan man stille op med en dame der egentlig bare er ude på at spare
penge?

M.v.h.

Britta Larsen
Trine Kornum Christiansen (27.04.2004, 16:54)
"Britta Larsen" <britta> writes:

> Og nu snakker sagsbehandleren om at sygedagpengene kan ophøre? er der nogen
> der kender noget til det?


Helt generelt siger loven at "Udbetalingen af dagpenge ophører, når
der er udbetalt dagpenge eller løn under sygdom for mere end 52 uger i
de 18 forudgående kalendermåneder,"[1]

Der er så en del undtagelser, der bl.a. indvolverer revalidering,
førtidspension, erstatningssager for arbejdsskader og
arbejdsafprøvning.

> Hvad kan man stille op med en dame der egentlig bare er ude på at spare
> penge?


I dette tilfælde gør hun nu blot hvad loven siger hun skal.

Husk, at I altid har ret til at få en begrundet afgørelse på skrift.
Og at man altid skal huske at spørge, når der er noget man er i tvivl
om.

Mvh Trine

[1]
§22, [..]
Britta Larsen (27.04.2004, 17:08)
> [1]
> §22, [..]


Hej Trine

Linket virker ikke men sig hvad jeg skal søge efter :)
Problemet er vist bare hun ikke informere men bare gør som hun vil uden om
min kæreste :S
Det er ikke en arbejdsskade så umidelbart går den ikke ind under de ting du
har nævnt hvilket jo så siger hun ikke kan tage den endnu ???

M.v.h.

Britta Larsen
Trine Kornum Christiansen (27.04.2004, 17:21)
"Britta Larsen" <britta> writes:

> Linket virker ikke men sig hvad jeg skal søge efter :)


Retsinfo, bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom og fødsel.

> Problemet er vist bare hun ikke informere men bare gør som hun vil
> uden om min kæreste :S


Ja, det kander de fleste af os vel. :)

> Det er ikke en arbejdsskade så umidelbart går den ikke ind under de
> ting du har nævnt hvilket jo så siger hun ikke kan tage den endnu
> ???


Desværre var de ting jeg nævnte grunde til at opretholde sygedagpenge.
Generelt tager de den efter de 12 måneder, med mindre man kan se at
der kommer en arbejdsprøvning eller revalidering, så kan man få
godkendt at man kan beholde sygedagpenge længere. Hvis der allerede er
iværksat en førtidspensionsag, så kan man få lov til at beholde dem
indtil den er afgjort. Hvis man kan se at der vil ske en ændring i den
fysiske formåen inden for kort tid, kan man også få en forlængelse.

Men generelt så er det slut med sygedagpenge efter 12 måneder, og så
er det kontanthjælp hvis man ellers er berettiget til det.

Mvh Trine
Sørensen (01.05.2004, 01:24)
Hej Trine
Ja, så har I også erfaret hvordan det står til ...

Et link mere (men jeg ved ikke om det virker direkte...):
[..]

Opgiv ikke !
Gældende er "lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel ", - prøv at finde den
på nettet, f.eks. via google.com . Loven gælder i sin helhed.
Hvis man tager afgrænsede udpluk af bekendtgørelser (der jo ikke overtrumfer
loven!) kan man jo nærmest gøre som man vil (umiddelbart!). Lovgiverne har
haft det udemærkede sigte at folk skal hjælpes, forsøge at forblive på deres
arbejdsplads, - men praktis er meget ofte noget helt andet. Jeg har hørt fra
fra flere højtstående eksperter indenfor det offentlige at grænsen på 12
måneder ikke er en grænse for den syge, men en grænse sat overfor kommunerne
for at undgå at folk fastholdes i unødig passivitet - altså for at undgå at
kommunerne glemmer at hjælpe/rådgive folk. Her er et klip fra loven:
Robert Andersen (05.05.2004, 15:23)
Jeg har et par spm i samme dur:

> Stk. 4. Kan den sikrede ikke blive erhvervsaktiv igen, skal kommunen, når
> betingelserne herfor er opfyldt, rejse sag om en social pension.


Hvad er betingelserne for at der kan bevilges socail pension ?
Min kone har været på sygedagpenge i over et år og der har netop været en
arbejdsprøvning som ikke gik særlig godt. Vi har en speciallæges ord for at
hun med alt sandsynlighed ikke bliver arbejdsduelig igen (ihvertfald ikke
inden for de næste par år).
Sagsbehandleren ved ikke rigtig hvad de skal stille op og har mumlet noget
om kontanthjælp, men med de regler der findes på det område (modgregning hos
ægtefælde) er det jo næsten det samme som at sige at bil+hus skal sælges.

kort sagt hvad skal der til for at få tilkendt pension idag ?

/Robert
Sørensen (08.05.2004, 04:19)
Hej Robert

NB - jeg er ikke juridisk ekspert på området ! (men har samlet nogen
erfaring og viden om tingene).

Ang.: "Hvad er betingelserne for at der kan bevilges socail pension ?"
Det er kort sagt flg. 2 ting :
1 - At personen er for syg til at at arbejde, selv i skånejob, revalidering
o.lign.
og
2 - At der ikke er udsigt til tilstrækkelig bedring indenfor overskuelig
tid.

Efter lovens ånd og bogstav har situationen intet med kontanthjælp at
gøre, - kontanthjælp er kun relevant for folk som ikke
er syge, - men sgasbehandleren kan være presset til at sige den slags ævl
("går den, så går den").
I står i en gunstig situation ift. så mange andre, mht en klar
lægeudtagelse.

Der er retteligt flg muligheder:
1. Kommunen bør starte sag om pension, og indtil den er beviliget,
fortsætter sygedagpengene. Bemærk at pensionen kan få den klausul at den
skal revurderes efter f.eks. 2 år, og det lyder jo som en mulighed her.
2. Kommunen vil se tiden an et stykke tid (speciellægen sagde jo noget om et
par år, så det kan være man vil se tiden an i f.eks. et halvt år.), og i
mellemtiden fortsætter sygedagpengene.

Hvis kommunen er så nedrige at de vil snuppe jeres penge i håb om at I er
for svage til at protestere (det sker faktisk ret ofte, selvom man nok ikke
lige vælger dén formulering), så skal der helt klart ankes over forkert
rådgivning/sagsbehandling, og jeg vil tro at I samtidig også selv bør skrive
en ansøgning om førtidspension - men det sidste ved jeg ikke så meget om,
for det er ret nyt.

Men tal med dem I kan (f.eks. i patientforening) og hold helt fast i hvad I
inderst inde synes er rigtigt (også selv om I f.eks. hører den med at "det
offentlige ikke skal betale for at konen skal gå hjemme" og lignende).

Hvis I mener I kan stå inde for det (og det synes jeg altså!), så mener jeg
at I skal gå til jeres sagsbehandler og sige at efter hvad I har hørt og
læst, så må situationen nu være sådan at der indledes en sag om
førtidspension. Hvis I er usikre ved et sådan møde, så overvej at tage en
bisidder med .

Men sørg for at bede om dette møde snarest, ellers dumper der nok om ikke
ret mange dag et brev ind ad døren, hvor der står at sygedagpengene er
ophørt - og det plejer at være sådan, at når de først har sendt det brev,
så anser de sagen for lukket og har ikke tid til at snakke med jer mere.

- held og lykke.
Lene Dam (18.05.2004, 10:58)
Vil blot gøre opmærksom på to tidligere "runder" om nogenlunde samme
emne i denne nyhedsgruppe:
"Stop af udbetaling af dagpenge", startet d. 11. oktober 2003 i
nyhedsgruppen "jura", under "videnskab", men til sidst flyttet til
"forbruger af offentlig service".
"Syg og uden indtægt", startet d. 8. september 2003.
Jeg hører fortsat gerne fra andre, som er havnet i "det sorte hul"

vh Lene Dam
Sørensen (19.05.2004, 21:26)
Øehh, jeg ved ikke om andre har samme problem. Jeg kan ikke finde ud at få
min "outlook express" til at hente flere meddelelser, den ældste meddelelse
(hos mig) i nyhedsgruppen er fra februar 2004. Kan de 2 "runder" stadig
hentes, eller har nogen et bud på hvordan man kan hente dem (jeg havde ikke
rigtigt held med "google.com") - jeg ville gerne have læst hvad Lene Dam
(oa.) har skrevet.
vh Sørensen.

"Lene Dam" <leda> skrev i en meddelelse
news:33d0
[..]
Kim Ludvigsen (19.05.2004, 22:30)
Sørensen wrote:
> hentes, eller har nogen et bud på hvordan man kan hente dem (jeg havde ikke
> rigtigt held med "google.com") - jeg ville gerne have læst hvad Lene Dam
> (oa.) har skrevet.


Google gemmer stort set alle indlæg fra nyhedsgrupperne i en speciel
database, hvor du kan finde selv flere år gamle indlæg. Du kan bruge
denne side:
[..]
hvor du kan søge på flere forskellige parametre.
Sørensen (22.05.2004, 00:23)
Det klarede sagen! Tak.
vh Sørensen.

"Kim Ludvigsen" <usenet> skrev i en meddelelse
news:143a
[..]
Lignende emner