infostabil > forbruger.offentlig-service

P. Frosch (05.10.2004, 16:41)
16 år og gravid,
min kæreste og jeg søger nogen "huller" i systemet....
hun kan ingen penge få før hun har født, og nu er det lige som om at
vi gerne
vil flytte sammen før den lille kommer, men det koster, vi har dog
indskud men
det bliver svært at klare den kun med min intægt.
hun går på produktions skole og det er ikke meget hun tjæner.

hun bor hjemme. og har ingen problemer med sin mor....

kan man kun få støtte hvis man drikker eller er et problen "barn"

jeg har hørt noget om hvis hun ikke bor hjemme kan hun få støtte efter
20. uge, er der hold i den??????????
haber nogen kan hjælpe........................

Hilsen P. Frosch
KNI (05.10.2004, 17:14)
Du nævner kun hendes mor så vi må jo gå ud fra at hun er alene med hende. I
det tilfælde må moderen jo modtage faderskabspenge og børnepenge til din
kæreste som hun jo forhåbentlig kan få når hun flytter hjemmefra, det er vel
ca 2000 pr mdr i gennemsnit og oveni så det hun får på produktionsskolen

kni
"P. Frosch (slet 50HH5)" <gomez> skrev i en meddelelse
news:0637
[..]
E. Jensen (06.10.2004, 18:48)
"KNI" <kni> wrote in message news:hgh1
> Du nævner kun hendes mor så vi må jo gå ud fra at hun er alene med hende. I
> det tilfælde må moderen jo modtage faderskabspenge og børnepenge til din
> kæreste som hun jo forhåbentlig kan få når hun flytter hjemmefra, det er vel
> ca 2000 pr mdr i gennemsnit og oveni så det hun får på produktionsskolen
> kni
> "P. Frosch (slet 50HH5)" <gomez> skrev i en meddelelse
> news:0637


Måske kan du læse lidt mere her:

[..]

Formål og den enkeltes ansvar

§ 1. Formålet med denne lov er

1) at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder
ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og

2) at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden
måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Stk. 2. Formålet med at give hjælp til forsørgelse er at sætte
modtageren i stand til at klare sig selv. Modtageren og ægtefællen
skal derfor efter evne udnytte og udvikle deres arbejdsevne, herunder
ved at tage imod tilbud om arbejde eller tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Modtageren skal ud fra sine behov og forudsætninger have
mulighed for indflydelse og medansvar ved tilrettelæggelsen af
hjælpen.

§ 2. Enhver mand og kvinde har i forhold til det offentlige ansvar for
at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

Stk. 2. Ansvaret for at forsørge en ægtefælle ophører ved separation
eller skilsmisse.

Stk. 3. Ansvaret for at forsørge et barn ophører, hvis barnet selv har
ansvar for at forsørge en ægtefælle eller et barn.

Stk. 4. Kommunen giver uafhængigt af forældrenes forsørgelsesansvar
hjælp til en gravid datter under 18 år til dækning af de behov, der er
en følge af graviditeten.

Hjælp til forsørgelse

§ 25. Kontanthjælpen udgør et månedligt beløb på

1) 10.245 kr. for personer, der er fyldt 25 år, og som har
forsørgelsespligt over for børn,

2) 7.711 kr. for andre personer, der er fyldt 25 år,

3) 4.969 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller
begge forældre, og

4) 2.195 kr. for personer under 25 år, som bor hos en eller begge
forældre.

Stk. 2. En person under 25 år får 10.245 kr., når den pågældende
forsørger eget barn i hjemmet.

Stk. 3. En kvinde under 25 år får 7.711 kr., når hun er gravid og har
passeret 12. svangerskabsuge.

Et andet råd er at henvende jer på kommunen og spørge om jeres
rettigheder.

venlig hilsen
E.Jensen
Lignende emner