infostabil > forbruger.offentlig-service

Peter Sørensen (28.05.2008, 16:15)
Jeg har en bror som lider af svær depression og går til psykiater hver 14.
dag og får medicin for sin lidelse. Han lider desuden af obstruktiv
søvnapnø, som gør at han ikke kan trække vejret ordentligt om natten og
dermed kun får 3-4 timers søvn hver nat. Dette resulterer i en massiv
udpræget træthed altid. Han er pt. ikke i stand til at varetage et arbejde
og får kontanthjælp pga. situationen.

Han er pt. sunket længere ned i sin depression end tidligere, men vi har et
håb/formodning om at det gå bedre inden for en overskuelig fremtid (inden
for det næste ½ år). Han har tidligere haft disse dyk og er kommet op igen
til en tålelig tilværelse.

Kommunen har indkaldt ham til en sygeopfølgning efter nedenstående § i
aktivloven, men vi (familien) har måtte melde afbud på hans vegne, da han er
i så dårlig forfatning at han ikke ville kunne deltage i sådan et møde pt.
Han sover det meste af døgnet, går ikke i bad, vasker ikke tøj og køber ikke
ind til mad, snakker ikke ret meget, er apatisk og depressiv etc. Han er pt.
afhængig af vores hjælp for overhovedet at have en hverdag. Vi har via hans
egen læge fået sygemeldt ham i 4 uger således at han ikke skal deltage i
kommunens møder.

Nu er de 4 uger gået og kommunen rykker igen for ny mødedato. Det er lidt
stressende for ham at skulle stå til ansvar og svare på spørgsmål som han
ikke kan, når hans situation ikke har forbedret sig nævneværdigt. Jeg vil
gerne vide om vi er forpligtet til at bære ham fysisk ud til sådan et møde
hvis han ikke selv er i stand til at møde op, eller om han/vi kan meddele
kommunen, at han endnu ikke er i stand til at deltage i sådan et møde og at
det derfor bedes udskydes. Det vil ikke være noget problem at få egen læge
eller speciallæge til at bekræfte, at han bør vente lidt endnu.

Håber på et par input, for vi er jo lidt bange for at gøre noget forkert
overfor kommunen, som slet ikke har været forstående overfor hans situation
og tilligere møder har haft mere karater af mudderkastning.

Mvh Peter S.

§ 12 b. Kommunen har pligt til at vurdere, om der for en sygemeldt, der har
ansøgt om eller modtager hjælp efter § 11, er behov for at udarbejde en plan
for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at
opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Vurderingen efter stk. 1 skal foretages umiddelbart efter, at
kommunen er blevet bekendt med, at personen er syg. Herefter skal kommunen
løbende under sygeforløbet, og mindst hver gang der gennemføres en samtale
som led i det individuelle kontaktforløb, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, foretage en sådan vurdering.

Stk. 3. Vurderer kommunen, at der er behov for at udarbejde en plan efter
stk. 1 og 2 for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, skal den umiddelbart herefter
udarbejde en sådan plan.

Stk. 4. Opfølgning på, om en person følger en plan efter stk. 3, sker som
led i kontaktforløbet, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

X-post dk.forbruger.offentlig-service + dk.videnskab.jura
FUT: dk.forbruger.offentlig-service
iSteen (28.05.2008, 22:12)
Min første tanke er - hvorfor er ham ikke sygemeldt?
Manden er tydeligvis syg, så få ham til at sygemelde sig - og gå
derefter i krig med systemet -> lægen -> kommunen etc.
Ann (30.05.2008, 16:51)
On 28 Maj, 16:15, "Peter Sørensen" <nejtak> wrote:
[..]
> stk. 1 og 2 for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre
> beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, skal den umiddelbart herefter
> udarbejde en sådan plan.
> Stk. 4. Opfølgning på, om en person følger en plan efter stk. 3, sker som
> led i kontaktforløbet, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv
> beskæftigelsesindsats.
> X-post dk.forbruger.offentlig-service + dk.videnskab.jura
> FUT: dk.forbruger.offentlig-service


Hej

Hvorfor kontakter du ikke sagsbehandleren og fortæller historien du
har indsendt og får en snak med ham/hende om situationen ?
Det er op til sagsbehandler at vurdere om samtalen kan/skal
gennemføres eller udsættes - der er jo nogle regler som de skal
overholde (du henviser selv til dem).

Vi i nyhedsgruppen kan ikke hjælpe dig/jer, da der er tale om en
konkret vurdering i en konkret sag.

mange hilsner
Ann
Lignende emner