infostabil > forbruger.offentlig-service

Kurt Hansen (25.03.2009, 22:15)
Jeg kender nogle polakker der har arbejdet i Danmark i 1½ år eller mere. De
har arbejds- og opholdstilladelse og har betalt fuld dansk skat.

Da de begyndte at arbejde på en fabrik, blev de rådet til at melde sig ind
i Dansk Metal, hvilket de gjorde og har troligt betalt kontingent. Desværre
blev de ikke informeret om, at de også skulle/burde melde sig ind i
a-kassen.

Nu er det blevet fyret og er ikke dagpengeberettigede. Kan de så få
kontanthjælp?

Hvis ja, hvor henvender de sig så og hvor meget kan de få?

Da de ikke er arbejdsløshedsforsikrede, skal/kan de vel ikke melde sig
ledige på Jobcenteret? Er de så, som andre, f.eks. berettigede til 6 ugers
AMU-kurser under ledighed?
Lars (25.03.2009, 22:31)
On Wed, 25 Mar 2009 21:15:55 +0100, Kurt Hansen
<kurt> wrote:

[..]
>Da de ikke er arbejdsløshedsforsikrede, skal/kan de vel ikke melde sig
>ledige på Jobcenteret? Er de så, som andre, f.eks. berettigede til 6 ugers
>AMU-kurser under ledighed?


Jeg aner ikke om de er berettiget til kontanthjælp. Men alle der er
arbejdsløs skal melde sig ledige på Jobcenteret og det uanset om man
skal have dagpenge eller kontanthjælp. Borgerservice i den kommune
hvor de er bosiddende kan nok være mere behjælpelige med at sige om de
er berettiget til kontanthjælp/starthjælp/ingenting.
Thomas.Haugaard (07.04.2009, 22:29)
On 25 Mar., 22:15, Kurt Hansen <k> wrote:
[..]
> --
> Venlig hilsen
> Kurt Hansen


Deres opholdstilladelse er bundet op på deres arbejde og det øjeblik
de ikke mere kan forsørge sig selv udløber opholdstilladelsen.
Hans Jensen (10.05.2009, 18:18)
Thomas.Haugaard skrev:
> On 25 Mar., 22:15, Kurt Hansen <k> wrote:
> Deres opholdstilladelse er bundet op på deres arbejde og det øjeblik
> de ikke mere kan forsørge sig selv udløber opholdstilladelsen.

EU Borgere skal vel ikek have en opholdstialdelse ?
Lignende emner