infostabil > forbruger.offentlig-service

Bjarne S Nielsen (13.11.2009, 10:31)
Kan nogen hjælpe med dette?

Et boliggarantibevis udstedes f.eks. i 3 år fra fraflytningsdatoen.
Men er fraflytningsdatoen den dag, man har opsagt boligen til og betaler
husleje, varme og elektricitet til?

eller er det den dato, man forlader boligen (2 uger tidligere af hensyn
til istandsættelse m.v.)

Jeg er mest interesseret i, om der er regler, der fastlægger dette.

Mvh

Bjarne
@ndersen (17.11.2009, 17:10)
Hej Bjarne

Jeg vil helt afgjort mene, at garantibeviset gælder fra den dag boligen
frigøres til næste lejer. Grunden til jeg merner det er, at du jo betaler
leje medens boligen istandsættes.

Der bør være tilgægelig information om dette i din
boligforening/organisation afdeling.

Mvh
@ndersen
Bjarne S Nielsen (17.11.2009, 21:54)
@ndersen skrev:
> Hej Bjarne
> Jeg vil helt afgjort mene, at garantibeviset gælder fra den dag boligen
> frigøres til næste lejer. Grunden til jeg merner det er, at du jo
> betaler leje medens boligen istandsættes.
> Der bør være tilgægelig information om dette i din
> boligforening/organisation afdeling.
> Mvh
> @ndersen
> --

Svaret fra organisationen er en henvisning til nedenstående.
Men det giver jo ikke svar på, om fraflytningstidspunktet er den dag,
man overlader boligen til selskabet eller den sidste dag, man betaler
husleje for lejligheden.

vh
Bjarne

"§ 6 a. Boligorganisationen kan beslutte at tilbyde boliggarantibeviser
til lejere, som fraflytter deres lejlighed. Boliggarantibeviset giver
indehaveren fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig i den
afdeling, som indehaveren er fraflyttet, inden for en periode på højest
3 år fra fraflytningstidspunktet. Hvis boligorganisationen ikke inden
for en rimelig tid kan tilbyde en bolig i samme afdeling, som
indehaveren af boliggarantibeviset fraflyttede, kan boligorganisationen
tilbyde indehaveren en anden bolig i boligorganisationen.
Stk. 2. Boligorganisationen fastsætter vilkårene for
boliggarantibeviser, herunder hvilke afdelinger eller boliger i
boligorganisationen, der er omfattet af fortrinsretten, garantiperiodens
varighed og den berettigede personkreds. Fortrinsretten kan ikke gælde
for lejere, der modtager flyttetilskud efter § 63 c i lov om almene
boliger m.v. eller for boligsøgende, der skal afvises efter lovens § 51 b.”
"
Lignende emner