infostabil > videnskab.* > videnskab.jura

Bo M. Mogensen (15.05.2007, 19:50)
Jeg mener der står i læge løftet at - lægen er forpligtiget til at tilse
alle uanset hvad - hvis de henvendelser med en lidelse (?).

Nå jeg var så ved en læge i dag ( min egens afløser - hun er syg ) jeg havde
fået at vide jeg skulle tage sygesikrings kort med , men det kunne jeg ikke
efter som det gamle var stjålet og det nye ikke var kommet frem endnu - men
jeg kunne medbringe mit pas , hvad jeg så gjorde - men det var ikke godt nok
for Praktiserende læger Jørgen Meile - han sagde jeg kunne stikke ham et
par hundred så ville han se på mig , nu havde jeg ikke lige nogen kontanter
og han tog ikke visa kort , så uden at have tilset mig konkluderede han at
jeg ikke kunne fejle noget alvorligt , hvorfor han sagde jeg skulle gå igen.
Hvad jeg så gjorde ....jeg fik så fat i en anden læge der havde aften
konsultation der var så venlig at undersøge mig og konkluderede at jeg da
var ret syg skulle på en diæt få taget noget afførings prøver og ha noget
forkseligt medicin.

mit spørgsmål er så i al sin enkelhed hvad siger loven om at en læges pligt
til at tilse syge mennesker ?

Mv.
Bo M Mogensen

--
Codexx (15.05.2007, 20:19)
Bo M. Mogensen wrote:
> Jeg mener der står i læge løftet at - lægen er forpligtiget til at
> tilse alle uanset hvad - hvis de henvendelser med en lidelse (?).
> mit spørgsmål er så i al sin enkelhed hvad siger loven om at en læges
> pligt til at tilse syge mennesker ?


Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed:

§ 42. Enhver læge er forpligtet til på begæring at yde den første fornødne
lægehjælp, når hurtig lægehjælp efter de foreliggende oplysninger må anses
for påtrængende nødvendig, såsom ved forgiftningstilfælde, større
blødninger, kvælningsanfald og fødsler, hvor jordemoderhjælp ikke kan
skaffes til veje, eller hvor jordemoderen tilkalder lægen. Har lægen gyldigt
forfald, eller kan rettidig lægehjælp blive ydet af en anden, som efter
forholdene er nærmere dertil, er lægen dog fritaget for den omhandlede
forpligtelse.
-------------

Det lyder ikke til at hurtig hjælp ligefrem har været "påtrængende
nødvendig". "Lægeløftet" er ikke juridisk bindende.

/Bacher
Hr. Jensen (16.05.2007, 02:26)
On Tue, 15 May 2007 19:50:03 +0200 "Bo M. Mogensen" <usnet1>
sent the following smoke signals:

>Jeg mener der står i læge løftet at - lægen er forpligtiget til at tilse
>alle uanset hvad - hvis de henvendelser med en lidelse (?).


Konsultér din papfar...
JB (16.05.2007, 02:37)
Bo M. Mogensen wrote:
[..]
> konsultation der var så venlig at undersøge mig og konkluderede at
> jeg da var ret syg skulle på en diæt få taget noget afførings prøver
> og ha noget forkseligt medicin.
> mit spørgsmål er så i al sin enkelhed hvad siger loven om at en læges
> pligt til at tilse syge mennesker ?
> Mv.
> Bo M Mogensen
> --


Du har vel bare fået AIDS af at bolle den thaikoluder bøø.

Få fat i "Overlægen"....
Bo M. Mogensen (16.05.2007, 08:40)
On Tue, 15 May 2007 20:19:26 +0200, "Codexx" <jensbacher>
wrote:

>>Det lyder ikke til at hurtig hjælp ligefrem har været "påtrængende

>nødvendig". "Lægeløftet" er ikke juridisk bindende.


nej det er måske rigtigt nok jeg overlevede da til jeg kom til en
anden læge ...

MvH Bo M Mogensen
Bo M. Mogensen (16.05.2007, 10:13)
On Tue, 15 May 2007 20:19:26 +0200, "Codexx" <jensbacher>
wrote:

>"Lægeløftet" er ikke juridisk bindende.


Det er bare noget lægen laller af uden det har nogen betydning ?

der står :

at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade
det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine
kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn,

at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige
som for den rige uden persons anseelse,

[..]

MvH Bo M Mogensen
Hr. Jensen (16.05.2007, 10:56)
On Wed, 16 May 2007 10:13:14 +0200 Bo M. Mogensen <usnet1>
sent the following smoke signals:

>at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige
>som for den rige uden persons anseelse,


Men de skal vel stadig være i besiddelse af et sygesikringskort.
Problemet er vel at lægen ikke ved om du er i den ene sikringsgruppe
eller den anden. I den ene af dem er der noget med egenbetaling til
gengæld for noget andet, så lægen har bare villet være på den sikre
side, og bedt om penge for konsultationen...
Lignende emner