infostabil > videnskab.* > videnskab.jura

alexbo (17.09.2009, 10:57)
"Bjarne" <bruger> skrev

> I forhold til dit indlæg fandt jeg et link, som jeg syntes havde større
> relevans.


"Kast ikke perler for svin. De vil bare trampe på perlerne - og så vende sig
om og angribe jer."

Jeg formoder du mener dette, og det vil jeg da gerne foreslå Martin at tænke
lidt over.
Det vil jeg selv.

mvh
Alex Christensen
Kim Ludvigsen (17.09.2009, 10:58)
Bjarne skrev:
> alexbo skrev:
>> "Bjarne" skrev
>>> Hvis du ejer fast ejendom, kan du ikke søge gældssanering. Sandt/falsk?

>> Falsk.
>> Man kan altid søge.
>> Fast ejendom er heller ikke en forhindring for at få gældssanering.


> Er det så fogedretten eller kreditorerne, der træffer beslutningen?


Sø og Handelsretten, der håndterer gældssaneringssager, men
kreditorerne kan protestere. Protesten kan dog tilsidesættes
af Sø og Handelsretten.

> Jvf. din oplysning ovenfor er undtagelsen åbenbart den situation, hvor
> den gældsramte bliver boende i fast ejendom selvom kreditorer har pant i
> ejendommen.


Kreditorer kan vælge ikke at deltage i en gældssanering, fx
hvis de mener, at de på langt sigt vil få mere ud af et pant
i en ejendom, end de vil få fra gældssaneringen.

Og for oplysningens skyld: Jeg har selv været gennem turen.
Skattevæsenet havde pant i min lejlighed og valgte at ikke
deltage i gældssaneringen men i stedet at beholde pantet i
håb om en fremtidig værdistigning.
Bjarne (17.09.2009, 11:07)
alexbo skrev:
> "Bjarne" <bruger> skrev
> "Kast ikke perler for svin. De vil bare trampe på perlerne - og så vende sig
> om og angribe jer."
> Jeg formoder du mener dette, og det vil jeg da gerne foreslå Martin at tænke
> lidt over.
> Det vil jeg selv.

Ja, se man kan få meget ud af den slags tekster, men i det mindste
inspirerer de læseren til at tænke sig lidt om.

Så længe et menneske formår at lytte og ikke er bange for at blive
klogere, er der håb.

Vi kan alle tage fejl, især når vi er mest sikre på, at vi har ret.

Tusind middelmådige svar er af ringere værdi end bare eet godt spørgsmål.

Bjarne

PS:
Pas på med sarkasmer. Somme tider kan man blive misforstået og budskabet
bliver et andet end tilsigtet.
Martin Bak (17.09.2009, 15:56)
"Kim Ludvigsen" <usenet> skrev i en meddelelse
news:4p2d
> Bjarne skrev:
> kan protestere. Protesten kan dog tilsidesættes af Sø og Handelsretten.
> at de på langt sigt vil få mere ud af et pant i en ejendom, end de vil få
> fra gældssaneringen.
> Og for oplysningens skyld: Jeg har selv været gennem turen. Skattevæsenet
> havde pant i min lejlighed og valgte at ikke deltage i gældssaneringen men
> i stedet at beholde pantet i håb om en fremtidig værdistigning.
>Det er her misforståelsen ligger begravet. Gæld, der er sikret ved pant kan

ikke omfattes af en gældssanering. Panthaver kan vælge at opgive sin pant,
og på den måde få del i dividenten, eller opretholde sit krav og sin pant, i
håb om bedre tider. Hvis mange kreditorer med pant vælger den sidste
mulighed, kan det stikke en kæp i hjulet for hele projektet, idet mindre
kreditorer ikke vil være så tilbøjelige til at acceptere en gældssanering,
hvor de væsentligste kreditorer opretholder deres krav. Realistisk kan f.eks
en ejendom eller en bil hvor der er mange udlæg, heller indbringe en
salgspris der kan tilgodese alle panthavernes krav, hvorfor kreditor må
vurdere, om det bedre kan betale sig at få den foreslåede dividente.
Bjarne har tilsyneladende blandet nogle ting sammen, sådan at han
forestiller sig at man _skal_ strippes fuldstændigt, og "boet gøres op" i
forbindelse med en gældssanering. Sådan forholder det sig heldigvis ikke.
Det er ikke usædvanligt at få gældssanering, selvom man ejer fast ejendom.
Og det betyder ikke, at man efterfølgende er "lejer" hos panthaverne. Man er
boligejer som alle andre, bare uden friværdi.
Kim Ludvigsen (17.09.2009, 16:57)
Martin Bak skrev:
> "Kim Ludvigsen" <usenet> skrev i en meddelelse


> Det er her misforståelsen ligger begravet. Gæld, der er sikret ved pant kan
> ikke omfattes af en gældssanering. Panthaver kan vælge at opgive sin pant,
> og på den måde få del i dividenten, eller opretholde sit krav og sin pant, i
> håb om bedre tider. Hvis mange kreditorer med pant vælger den sidste
> mulighed, kan det stikke en kæp i hjulet for hele projektet, idet mindre
> kreditorer ikke vil være så tilbøjelige til at acceptere en gældssanering,
> hvor de væsentligste kreditorer opretholder deres krav.


Korrekt, men som skrevet ovenfor, kan Sø og Handelsretten se
bort fra kreditorernes protester/manglende accept. I
modsætning til en tvangsakkord, hvor et flertal (60 procent)
af kreditorerne skal stemme for en vedtagelse af akkorden.
Bjarne (17.09.2009, 17:45)
Martin Bak skrev:

[..]
> Det er ikke usædvanligt at få gældssanering, selvom man ejer fast ejendom.
> Og det betyder ikke, at man efterfølgende er "lejer" hos panthaverne. Man er
> boligejer som alle andre, bare uden friværdi.

Du kan godt kalde det boligejer ligesom alle andre, men det bliver en
strid om ord, når der er tale om at bo på kreditorernes nåde og
barmhjertighed uden at kunne flytte andre steder hen.

Jeg har ikke blandet ting sammen, men det er rigtigt, men jeg alene tog
udgangspunkt i den situation, at ejendommen skal på tvangsauktion, fordi
ejeren ikke kan betale sine regninger.

Hvis kreditorerne vælger at acceptere, at den pågældende bliver boende,
så er situationen en anden. I hvertfald indtil "ejeren" af den faste
ejendom flytter væk fra boligen. Så er spørgsmålet, om det forudsætter
enighed blandt kreditorerne (med/uden pant) og hvad det betyder for dem
hver især, hvis de accepterer?

Meget godt det passer med vejledningens ord om at de økonomiske forhold
skal være afklarede, før der kan gældssaneres. Hvis ejendommen er på vej
til tvangsauktion, er de ikke afklarede, da ingen ved, hvad salget vil
indbringe.

Bjarne
Martin Bak (17.09.2009, 17:52)
"Bjarne" <bruger> skrev i en meddelelse
news:6298
[..]
> flytter væk fra boligen. Så er spørgsmålet, om det forudsætter enighed
> blandt kreditorerne (med/uden pant) og hvad det betyder for dem hver især,
> hvis de accepterer?
> Meget godt det passer med vejledningens ord om at de økonomiske forhold
> skal være afklarede, før der kan gældssaneres. Hvis ejendommen er på vej
> til tvangsauktion, er de ikke afklarede, da ingen ved, hvad salget vil
> indbringe.
>Alle boligejere bor på kreditorernes nåde og barnhjertighed, medmindre de

har betalt deres hus ud.
Så længe man overholder de betalingsaftaler der er med panthavere, det være
sig kreditforening, bank eller senere tilkomne, så er man nøjagtig stillet
som enhver anden boligejer.
Martin Bak (17.09.2009, 18:00)
"Bjarne" <bruger> skrev i en meddelelse
news:6298
> Martin Bak skrev:
>> Jeg har ikke blandet ting sammen, men det er rigtigt, men jeg alene tog

> udgangspunkt i den situation, at ejendommen skal på tvangsauktion, fordi
> ejeren ikke kan betale sine regninger.
> Hvis kreditorerne vælger at acceptere, at den pågældende bliver boende, så
> er situationen en anden.

Det er de strengt taget nødt til, i langt de fleste tilfælde, for ellers
mister de deres sikkerhed.
Bjarne (17.09.2009, 18:03)
Martin Bak skrev:

> Alle boligejere bor på kreditorernes nåde og barnhjertighed, medmindre de
> har betalt deres hus ud.
> Så længe man overholder de betalingsaftaler der er med panthavere, det være
> sig kreditforening, bank eller senere tilkomne, så er man nøjagtig stillet
> som enhver anden boligejer.

Som sagt er det en strid om ord, når du fastholder, at man er boligejer
lige som alle andre.
Kommer du først derud, hvor du ikke kan betale din gæld, så er du som
boligejer stavnsbundet og bor der ikke nødvendigvis, fordi du gerne vil.

Jeg kunne iøvrigt lide at vide, hvad der sker i den situation, hvis
ejendomsværdien stiger og der stadig er ubetalt gæld.
(I denne situation skal man nok ikke regne med at få et godt lån i
friværdi?)

Bjarne
Bjarne (17.09.2009, 18:05)
Martin Bak skrev:
> "Bjarne" <bruger> skrev i en meddelelse
> news:6298
> Det er de strengt taget nødt til, i langt de fleste tilfælde, for ellers
> mister de deres sikkerhed.

Hvis ejendommen er mindre værd end pantet, er pantet også mindre værd
end sit pålydende, så det er til en vis grad tom luft man mister.

Bjarne
Martin Bak (17.09.2009, 18:08)
"Bjarne" <bruger> skrev i en meddelelse
news:6298
> Martin Bak skrev:
> Som sagt er det en strid om ord, når du fastholder, at man er boligejer
> lige som alle andre.
> Kommer du først derud, hvor du ikke kan betale din gæld, så er du som
> boligejer stavnsbundet og bor der ikke nødvendigvis, fordi du gerne vil.
> Jeg kunne iøvrigt lide at vide, hvad der sker i den situation, hvis
> ejendomsværdien stiger og der stadig er ubetalt gæld.
> (I denne situation skal man nok ikke regne med at få et godt lån i
> friværdi?)

Nej, for så _er_ der jo netop ingen friværdi. Friværdien er forskellen
mellem gælden og handelsværdien. Gælden er i dette tilfælde ikke kun
restgælden på prioritetslånene, men også den gæld der måtte være blevet
taget som pant i ejendommen efterfølgende.
Martin Bak (17.09.2009, 18:11)
"Bjarne" <bruger> skrev i en meddelelse
news:6298
> Martin Bak skrev:
> Hvis ejendommen er mindre værd end pantet, er pantet også mindre værd end
> sit pålydende, så det er til en vis grad tom luft man mister.

Og varm luft man har. Ja.
Bjarne (17.09.2009, 18:15)
Martin Bak skrev:

> Nej, for så _er_ der jo netop ingen friværdi. Friværdien er forskellen
> mellem gælden og handelsværdien. Gælden er i dette tilfælde ikke kun
> restgælden på prioritetslånene, men også den gæld der måtte være blevet
> taget som pant i ejendommen efterfølgende.

Hvis bare du kunne docere lidt mindre om selvfølgeligheder og lytte lidt
mere...

Jeg taler om situationen, hvor den gældsramte får lov at blive boende
uden at kunne betale sin gæld, f.eks. fordi kreditorerne ved, at der
ikke bliver noget til overs ved et tvangssalg.

Vil den situation ikke ændre sig i det øjeblik, hvor ejendommen med
tiden overstiger de(t) pant, der er i den, så en tvangsauktion pludselig
kan give et overskud, der evt. kunne kaste noget af sig til de
kreditorer, der ikke har pant i ejendommen? Vil de da ikke kræve
tvangsauktion, selvom panthaverne evt. havde ladet den ældsramte blive
boende?

Bjarne
Kim Ludvigsen (17.09.2009, 18:17)
Bjarne skrev:
> Martin Bak skrev:
>> Man er boligejer som alle andre, bare uden
>> friværdi.

> Du kan godt kalde det boligejer ligesom alle andre, men det bliver en
> strid om ord, når der er tale om at bo på kreditorernes nåde og
> barmhjertighed uden at kunne flytte andre steder hen.


Det er fuldstændig som alle andre boligejere, så der er ikke
tale om en strid om ord. Er gælden større end salgsprisen,
har man et problem, men det gælder også for dem, der ikke er
med i en gældssanering.

> Hvis kreditorerne vælger at acceptere, at den pågældende bliver boende,
> så er situationen en anden. I hvertfald indtil "ejeren" af den faste
> ejendom flytter væk fra boligen. Så er spørgsmålet, om det forudsætter
> enighed blandt kreditorerne (med/uden pant) og hvad det betyder for dem
> hver især, hvis de accepterer?


Jeg forstår ikke ovenstående. Kreditorerne skal ikke
acceptere noget som helst. Og ejeren skal ikke i
anførselstegn mere end enhver anden ejer af en ejendom med gæld.
Kim Ludvigsen (17.09.2009, 18:19)
Bjarne skrev:

> Jeg kunne iøvrigt lide at vide, hvad der sker i den situation, hvis
> ejendomsværdien stiger og der stadig er ubetalt gæld.


Det samme som ved enhver anden ejendom. Hvis man bliver
boende, kan man optage lån i ejendommen. Hvis man sælger,
får man udbetalt den overskydende værdi.

Lignende emner