infostabil > videnskab.* > videnskab.jura

Kim Ludvigsen (18.09.2009, 11:22)
Bjarne skrev:

> Et sidste forsøg på at undgå, at forskellige situationer pæres sammen i
> goddag-mand-ækseskaft:


Det opnår du bedst ved at undlade at skrive i tråden. Det er
dig, der blander tingene sammen og begynder at snakke om
helt andre ting. Vi andre snakker om konkurs og tvangssalg
af ejendom i forbindelse med gældssanering ud fra din
forkerte påstand om, at man skal gennem en konkurs og et
tvangssalg for at opnå gældssanering.

> Den eneste udvej af denne babylonske begrebsforvirring ville nok være at
> anvende helt konkrete eksempler på situationer.


Som altså er noget helt andet, end vi har talt om.

> Eksempelvis:
> 1)
> Susanne ophører med at betale til nogle af sine kreditorer, fordi hun
> ikke har råd. Susanne bor i eget hus, hvori der er pant til 2 mio. kr.,
> men huset kan sælges for 1,5 mio. Får hun lov at blive boende eller vil
> de forsømte kreditorer (med/uden pant) begære en tvangsauktion, de ikke
> får noget ud af?


Dem uden pant kan ikke begære en tvangsauktion. Dem med pant
kan. Om de vil, afhænger af en vurdering af, hvorvidt de
regner med at få mere ud af en tvangsauktion.

> 1b)
> Er det korrekt, at hvis blot en af kreditorerne begærer en
> tvangsauktion, er det lige meget hvad de andre synes om den sag?


Ja.

> Hvis hun får lov at blive boende selvom hun misligholder lån, som hun
> ikke har råd til, hvad sker der da den dag, hvor ejendommen er mere værd
> end de pant der er i den, men hvor bank/kreditforening ikke vil låne
> hende flere penge, fordi hun allerede er en dårlig kunde?


Det vil normalt aldrig ske, at hun får lov at blive boende,
fordi der normalt altid vil være mindst én kreditor, der
regner med at få penge ud af en tvangsauktion. Men skulle
det ske, kan kreditor til enhver tid begære en
tvangsauktion, når han vil. Der er ikke nogen tidsfrist for,
hvornår han kan begære den.

> I hvilke situationer kan en boligejer opnå gældssanering og hvad
> betyder gældssaneringen da for hhv lån med og uden pant og hvordan vil
> det påvirke aftalen om gældssanering, hvis ejendommens værdi stiger
> eller falder i de 5 år, aftalen typisk varer?


Det har du fået svar på i tråden, inden du begyndte at
snakke om noget helt andet.
Bjarne (18.09.2009, 13:06)
Kim Ludvigsen skrev:

> Dem uden pant kan ikke begære en tvangsauktion. Dem med pant kan. Om de
> vil, afhænger af en vurdering af, hvorvidt de regner med at få mere ud
> af en tvangsauktion.
> normalt altid vil være mindst én kreditor, der regner med at få penge ud
> af en tvangsauktion. Men skulle det ske, kan kreditor til enhver tid
> begære en tvangsauktion, når han vil. Der er ikke nogen tidsfrist for,
> hvornår han kan begære den.
> helt andet.

Nej, det har jeg ikke fået svar på, men du har ret i, at der er spurgt
om og svaret på forskellige ting.

Lad os stoppe her, for det lader ikke til, at der er reel juridisk
ekspertise til stede.

Tak for svar, men jeg tvivler på, at du har ret i, at kreditorer ikke
kan begære tvangsauktion, hvis de ikke har pant i en ejendom.
Hvis du har en henvisning til noget, der dokumenterer det, bøjer jeg mig
og undskylder min skepsis.
Nysgerrigheden bør nok tilfredsstilles andre steder end i et tilfældigt
debatforum.

Bjarne
Martin Bak (18.09.2009, 13:41)
"Bjarne" <bruger> skrev i en meddelelse
news:6298
> Kim Ludvigsen skrev:
>> Tak for svar, men jeg tvivler på, at du har ret i, at kreditorer ikke kan

> begære tvangsauktion, hvis de ikke har pant i en ejendom.
>Du godeste! Det cementerer med stor tydelighed, at jeg havde fat i en

pointe, da jeg i mit første indlæg opfordrede dig til at undlade at give
gode råd om noget du tydeligvis ikke aner en brik om.
Bjarne (18.09.2009, 16:12)
Martin Bak skrev:

> Du godeste! Det cementerer med stor tydelighed, at jeg havde fat i en
> pointe, da jeg i mit første indlæg opfordrede dig til at undlade at give
> gode råd om noget du tydeligvis ikke aner en brik om.

Hvis du er så klog som du giver indtryk af at du synes du er, kan du så
ikke bidrage med din viden i stedet for at være nedladende?

Nu skærer jeg det ud i pap med et eksempel:
Martin ejer et hus i Fugleparken nummer 1, som Nykredit har pant i.
Martin er ikke i stand til at betale alle sine kreditorer, men betaler
til Nykredit.

Martin skylder desuden penge til Smartlån, Centerkredit og Hajfinans,
men må opgive at betale det hele.

Smartlån mister tålmodigheden. Martin ejer ikke andet af værdi end
huset. Smartlån vil gerne have deres penge. De er ude efter Martins hus
i håb om evt. friværdi.

Og nu hævder du, at Smartlån ikke kan røre Martins ejendom, fordi de
ikke har pant i ejendommen?

I hvilken lov står det?

Bjarne
Martin Bak (18.09.2009, 16:55)
"Bjarne" <bruger> skrev i en meddelelse
news:6298
[..]
> Smartlån mister tålmodigheden. Martin ejer ikke andet af værdi end huset.
> Smartlån vil gerne have deres penge. De er ude efter Martins hus i håb om
> evt. friværdi.
> Og nu hævder du, at Smartlån ikke kan røre Martins ejendom, fordi de ikke
> har pant i ejendommen?
> I hvilken lov står det?

Det står ikke i nogen lov. Der står derimod hvad de _kan_ gøre, nemlig at
hive Martin i fogedretten og forlange en rimelig betalingsaftale. Samtidig
kan de også tage pant i ejendommen.
Hvis Martin ikke overholder den indgåede aftale kan de begære huset solgt på
auktion, da de jo nu er panthavere. Hvis de er heldige, kan det være at
salget indbringer nok til, at de kan få indfriet deres tilgodehavende efter
at omkostningerne ved auktionen er blevet betalt, og Nykredit, som jo står
først på listen, har fået hvad de skal have.
Nu får du ikke flere lektioner. Alle oplysninger er let tilgængelige og
nogenlunde forståelige hvis du gider selv at søge information.
alexbo (18.09.2009, 17:00)
"Bjarne" <bruger> skrev

> Og nu hævder du, at Smartlån ikke kan røre Martins ejendom, fordi de ikke
> har pant i ejendommen? I hvilken lov står det?


Det magter jeg lige at svare på,
Desværre står der ikke loven om hvem der ikke kan, men det præciseres hvem
der kan begære tvangsauktion.

Retsplejeloven:
§ 538 a. Fyldestgøres et krav, der er sikret ved håndpant, ikke rettidigt,
kan panthaveren lade pantet bortsælge ved tvangsauktion.

Jeg håber at ordet panthaver er klart nok til at udelukke Smartlån, nu du
skriver at de ikke har pant.
Du starter med.
"men jeg tvivler på, at du har ret i, at kreditorer ikke
kan begære tvangsauktion, hvis de ikke har pant i en ejendom."
Nu skriver du "ikke røre ejendommen".

Så egentlig skal vi nok starte helt forfra, men det gider jeg dog ikke.
Det er jo helt umuligt at holde dig på sporet.
At røre ejendommen er mærkeligt nok ikke det samme som at begære en
tvangsauktion, de kan anlægge en sag for at få fastslået deres krav, de kan
begære en fogedforretning og den kan ende med et tvangssalg, de kan mange
ting, men de kan ikke lade pantet
bortsælge for de har ikke noget pant.

Jeg prøver en gang til om jeg kan holde mig væk men det er svært, det er
længe siden jeg har set nogen danse rundt i et spinatbed så længe.
Så måske vil jeg bidrage lidt til musikken.

mvh
Alex Christensen
Bertel Lund Hansen (18.09.2009, 17:14)
alexbo skrev:

> Jeg prøver en gang til om jeg kan holde mig væk men det er svært, det er
> længe siden jeg har set nogen danse rundt i et spinatbed så længe.


Har du overvejet om han troller?
alexbo (18.09.2009, 17:50)
"Bertel Lund Hansen" skrev i

> Har du overvejet om han troller?


Det har jeg ikke tænkt på kunne være tilfældet, jeg synes det ser ægte ud,
men det er måske bare fordi han er bedre til at trolle, end jeg er til at
gennemskue det.

Men det lykkedes dig at få skubbet mig det sidste stykke ud af tråden,
tanken om at Bjarne slår sig på lårene af grin over mængden af indlæg, var
lige en tand for meget.

mvh
Alex Christensen
Bjarne (18.09.2009, 20:29)
Martin Bak skrev:

> Det står ikke i nogen lov. Der står derimod hvad de _kan_ gøre, nemlig at
> hive Martin i fogedretten og forlange en rimelig betalingsaftale. Samtidig
> kan de også tage pant i ejendommen.
> Hvis Martin ikke overholder den indgåede aftale kan de begære huset solgt på
> auktion, da de jo nu er panthavere. Hvis de er heldige, kan det være at
> salget indbringer nok til, at de kan få indfriet deres tilgodehavende efter
> at omkostningerne ved auktionen er blevet betalt, og Nykredit, som jo står
> først på listen, har fået hvad de skal have.
> Nu får du ikke flere lektioner. Alle oplysninger er let tilgængelige og
> nogenlunde forståelige hvis du gider selv at søge information. Du behøver ikke at give lektioner.


For mig at se har du givet en udmærket forklaring, som får tingene til
at hænge sammen.

Dvs at enhver kreditor i sidste ende kan fremtvinge salg af en ejendom,
hvis de ikke kan opnå en fornuftig tilbagebetalingsaftale.

Jeg var ikke klar over, at de skulle omkring fogedretten først for at
opnå pant i ejendommen, men resultatet lader til at være det samme i
sidste ende.

Og så lad os stoppe her?

Bjarne
Bjarne (18.09.2009, 20:32)
alexbo skrev:

> Men det lykkedes dig at få skubbet mig det sidste stykke ud af tråden,
> tanken om at Bjarne slår sig på lårene af grin over mængden af indlæg, var
> lige en tand for meget. Jeg tror ikke der er nogen der griner af at blive svinet til i debatforum


Bjarne
Frank Leegaard (20.09.2009, 13:09)
Bjarne wrote:
> Martin Bak skrev:
> Når du beskylder andre for at skrive en frygtelig masse vrøvl, må du
> jo enten berige os med din viden om eller erkende, at du tager fejl
> Linket modsiger ikke min påstand om, at du ikke kan søge
> gældssanering, hvis du ejer fast ejendom. Men hvis man ikke ved, hvad
> man taler om, kan man jo altid rundkaste mere eller relevante links.


Jeg tror du misser noget. Man kan skam sagtens blive gældsaneret selvom man
har fast ejendom. Det der er humlen er at det er belagt med pant. Derfor kan
DENNE del af gælden ikke saneres og udloddes. Den skal fuld betales.
Frank Leegaard (20.09.2009, 13:12)
alexbo wrote:
> "Bjarne" skrev
> Falsk.
> Man kan altid søge.
> Fast ejendom er heller ikke en forhindring for at få gældssanering.
> Hvis friværdien er lille og boomkostningerne ved den faste ejendom er
> rimelige, kan den gældssanerede beholde ejendommen.
> Det vil være meningsløst for kreditorene hvis debitor skal udskifte
> en lille "husleje" i eget hus med en dyr husleje i en lejlighed.
> Så bliver det beløb der kan afsættes til kreditorene mindre.


Mere at det er pantbelagt gæld.

Lignende emner