infostabil > videnskab.* > videnskab.jura

Bo M Mogensen (26.12.2011, 02:33)
forstået på den måde gravfreden er forbi der bliver ikke betalt til det
mere gravstedet bliver nedlagt ...

Må man tage gravsten og evt. knogler med sig ?
jeg kender praktisk talt intet til lovgivningen andet ind jeg ved det er
besværligt - aske kan man strø næsten som man vil , så længe det er inde
for landets grænser ...

Men det jeg tænkte på var om man efter f.eks 40 eller 50 år (hvis der er
nogen til bage) kan få kremeret knoglerne og tage dem med sig og strø
dem hvor man nu mener de skal strøes ?
Det er en slægtning jeg gerne vil have lagt et sted .. når tiden udløber.

Som barn 6-7 år havde jeg en letter morbid Hoppy med at samle knogler på
kirkegården (fra nedlagt gravsteder) - men efter en tid bragte jeg dem
tilbage ... men det har nu ikke noget med det her at gøre.
Karl Erik Christensen (26.12.2011, 11:32)
On 26-12-2011 01:33, Bo M Mogensen wrote:
> Må man tage gravsten og evt. knogler med sig ?


Hvordan kan du vide hvis knogler du finder?

Kontakt kirkegårdskontoret og spørg. Mon ikke de ved hvad du må?

Kan du ikke sove om natten?

Karl Erik.
Bo M Mogensen (26.12.2011, 23:16)
Den 26-12-2011 10:33, Karl Erik Christensen skrev:
> On 26-12-2011 01:33, Bo M Mogensen wrote:
>> Må man tage gravsten og evt. knogler med sig ?

> Hvordan kan du vide hvis knogler du finder?


Den der er / har været begravet der
> Kontakt kirkegårdskontoret og spørg. Mon ikke de ved hvad du må?


jamen det er mere kompliceret ind som sådan for man kan omdelbart ikke
bare tage en urene med ud af landet

> Kan du ikke sove om natten?


?

jo hvis behovet er der
emjeppesen (27.12.2011, 00:50)
Bo M Mogensen skrev:

>Den der er / har været begravet der


Der har sgu da været mange begravet i samme hul. Hvordan kender du
forskel på deres knogler?
Hver gang en grav slettes kommer der jo en ny person i.

Hilsen emj
Hans Kjærgaard (27.12.2011, 01:35)
On Mon, 26 Dec 2011 22:16:16 +0100, Bo M Mogensen <usnet1>
wrote:

>jamen det er mere kompliceret ind som sådan for man kan omdelbart ikke
>bare tage en urene med ud af landet

Mig bekendt er det ikke et problem, har været med til at begrave en
urne i udlandet hvis aske var fremstillet i danmark.

/Hans
Bo M Mogensen (27.12.2011, 01:41)
Den 26-12-2011 23:50, emjeppesen skrev:
>> Den der er / har været begravet der


> Der har sgu da været mange begravet i samme hul. Hvordan kender du
> forskel på deres knogler?
> Hver gang en grav slettes kommer der jo en ny person i.


Dine talrige kommentar for manglende Juridisk indsigt i juridisk
spørgsmål i dk.videnskab.jura må man sige er vedholdende har du nogen
fornemmelse for at det ikke er en chat gruppe ? bevares der er næppe
nogen der for ondt i den nedre region hvis 20 % af svaret er uden for
fundatsen , men helt at at ramme uden for indlæg efter indlæg må siges
at være en præstation i sig selv ...

jeg tænkte der måske var en der viste noget - hvorfor jeg tog mig den
frihed at spørge .. men kom lige i tanke om begrebs rammerne

for det første er der spørgsmålet om gravfreden der er defineret her :

[..]

og her ;
[..]

MM :

altså : efter Straffeloven § 139.

§ 139 står der: "Den, som krænker gravfreden eller gør sig skyldig i
usømmelig behandling af lig, straffes med bøde eller fængsel indtil 6
måneder."

Men spørgsmålet er hvad man kan gøre når gravfreden ophøre altså
gravstedet nedlægges - nu er det jo ikke (som du tror) at man (hvis man)
for 500 år siden anlagde en kirkegår begyndte at grave nogen dybe huller
, hvor man heller afdøde i de ligger der så i 20+ år - hvorefter man
fjerner gravsten graver et hul til man støder på efterladenskaber -
standser sin gravning og sænker en ny afdød -

jeg ved ikke om der er nogen specifikke regler for dybde på gravsteder
men jeg fandt det her :

[..]
Tiltrådt af Kirkeministeriet den 25. oktober 1991.

§ 2.

Et kistegravsted for en voksen skal være mindst 3 m² og for et barn
under 12 år mindst 1,5 m².
Begravelse kan ske i enkelt eller dobbelt dybde. I gravsted købt efter
1/1 1992 dog kun i enkelt dybde.
Kister skal nedsættes så dybt, at den øverste del er mindst 1 m under
jordens overflade.

Men det som kommer nærmest på mit spørgsmål er § 12.
Der dog ikke siger noget om urner kranier og knogler

jeg er faktisk ikke sikker på der findes nogen vedtægter for dette
min familie har godt nok et gravsted (af flere) - hvor vi skrev en del
frem og tilbage med dem (kirkegård osv.) om gravstedet efter de 20 år -
men kirkegården valgte så at frede graven for tid og evighed eller til
den næste is tid , da den var unik , hvad vi så sagde ok til.
uagtet den der hviler har udtrygt ønske om at hvile et andet sted , men
sådan blev det.
Hvad Ejvind Kruse sikkert kan få flere dage eller uger til at gå med
uden dette forandre noget.

Men det her er en anden sag .. hvor jeg gerne vil have hvad end der
måtte være af efterladenskaber tilbage (om nogen) efter 33 år kremeret
og bragt et andet sted hænd (om muligt).

spørgsmålet er bare om der rent Juridisk er noget til hindre for dette ?
og hvordan man i praksis gør .. hvis det viser sig muligt?
Bo M Mogensen (27.12.2011, 13:08)
Den 27-12-2011 00:35, Hans Kj?rgaard skrev:
>> >jamen det er mere kompliceret ind som sådan for man kan omdelbart ikke
>> >bare tage en urene med ud af landet


> Mig bekendt er det ikke et problem, har været med til at begrave en
> urne i udlandet hvis aske var fremstillet i danmark.


Det var ikke mig der tog sig af det - så jeg kan ikke huske hvad
problemet var ..
Lignende emner