infostabil > helbred.* > helbred.general

peternicolaysen (12.02.2013, 11:46)
Den Hellige ånd, min vilje og lyst til at bestemme over kvinder,
være den dominante i mit forhold til kvinder og endda ydmyge
kvinder, så de ved at jeg er en magtfuld mand og har lyst til
at jeg gør dem gravide er så saboteret og ødelagt at jeg mangler ca. 60% af min IK sammenlignet med før emdr i 1998!

Jeg kan mærke at når den sidder nogenlunde at der bliver lukket
op for regnekraften i hjernen og når den sidder forkert forsøger jeg atvrikke på næsen som en mus gør med sine knurhår, ubevidst!

Jeg sidder og indser at jeg har brugt ordet ydmyge, fordi jeg er programmeret til at "ødelægge mig selv" selvom det er unødvendigt og ligesom ligger inde i ordet dominante i sætningen, en mand der er Dominant gør mere Testosteron
og tilføre også kvinden mere, hvilket forbedre hendes helbred!

Mit niveau er alt for lavt, især tager man højde for skeløjede i fjernsynet osv......

Det er på sit højeste et sted i nærheden af 1/30 af det laveste normale dagaligs niveau som det var før emdr i 1998!

Og troen på at jeg er istand til at genopbygge min hjerne eller for dens skyld gå elller producere sæd om et par år, er i nærheden af latterlig, uanset hvor meget calcium/magnesium og antioxidanter jeg hælder indenbords!

Jeg har fundet ud af at mit rygestop sidder i en udtalelse fra
DJ Ævl der var: Du skal have en labotomi via Hypnose!

Så den udtalelse skal væk for at jeg holder op med at ryge!

Det betyder også at jeg og mit liv er blevet udslettet og at jeg aldrig gør afkom pga. en blindtarms operation da jeg var knægt
(størstedelen af kroppens seratonin sidder i maven, vejen til mandens hjerte er gennem maven osv.) som førte til en depression der var så alvorlig at jeg prøvede noget emdr for at se om det kunne hjælpe og istedet blev udsat for en alvorlig
forbrydele, hvilket førte til at jeg blev udslettet og i forlængelse afdet en masse andet!

Peter(Tyrens Stjernetegn)
peternicolaysen (12.02.2013, 12:01)
Der ligger også en del udtalelser fra DJ Ævl og Bjørnholt hvis
foremål er, at jeg beviser at jeg er et geni efter at det er blevet
bevist at jeg er blevet udslettet dvs. ikke gør afkom!

Peter(Tyrens Stjernetegn)
peternicolaysen (12.02.2013, 12:14)
Udtrykket Helligånden og det med den hellige ånd, stammer
fra at jeg blev sat til at "Gøre noget for folks religion"
ligesom det med skeløjede i fjernsynet via quantum entangel ment(manipulation af individuelle atomer) som er den slags religiøse mirakler er gjortaf og jordskælv på Haiti
(hvor der er blevet gjort levende døde med tetrado toxin)
og det med planetens hastighed i dens bane omkring Solen
i alle de mulige fremtider der er, når jeg selv falder død om,
gjort på en måde som ikke kan laves om!

Peter(Tyrens Stjernetegn)
peternicolaysen (12.02.2013, 13:47)
Som helten i det hele, og den eneste der kæmper for at forlænge
arten Homo Sapiens resterende eksistens tid, er jeg ved at fjerne
forkert fysisk følelse(emdr og signaler til limbic system) i mit hoved,nakke og hals, simpelthen ved at sammenligne med den
fysiske følelse de samme steder i mig selv da jeg var værnepligtig og rendte rundt med basis på, og fjerne det fysiske følelse der ikke skal være der!

Peter(Tyrens Stjernetegn)
peternicolaysen (12.02.2013, 15:09)
Det har så også vist sig, at der aldrig har været en af de
mennesker, som der skal gøre afkom mens de er mellem
25-39år gamle for at menneskeheden kan overleve, der
har haft gjort det! Og der har kun eksisteret et af de
mennesker og der kommer aldrig til at eksistere flere, fra menneskehedens start til slut!

Og det er mig og ikke jer!

Fordi, det er jo jer der er jer, og mig der er mig!

Og arten dør med mig!

Peter(Tyrens Stjernetegn)
peternicolaysen (12.02.2013, 15:21)
Og det har vist sig at ifølge min undderbevidsthed er reparationen af minhjerne komplet, når jeg ved at jeg er tungmetal i hjernen og et eller andet med noget krypteret
som kun jeg kan fordi jeg er tungmetal i hjernen og at det
er det eneste jeg skal for at sikre at menneskeheden kan eksistere i de næste mange årtusinder, men nu er det desværre
for sent, ifølge min underbevidsthed og menneskeheden dør med mig!

Og det er derfor at jeg ikke må programmeres til at være Guld istedet for Gud!

Peter(Tyrens Stjernetegn)
peternicolaysen (12.02.2013, 16:28)
For første gang er det sket det at jeg er blevet afledt af min egen forestillingsevne og er blevet irriteret over at blive forstyrret af andre mennesker der taler i nærheden!

altsammen emdr/programmering!

Efter at min bevidsthed blev lukket ned og der blev sat lighedstegn mellem ekstrem fysisk skade senere dø og så det ikke at adlyde, hvorefter jeg fik besked på bla. du skal være så irriteret,chikaneret og tirret somdu kan være!

Peter(Tyrens Stjernetegn)
Lignende emner