infostabil > erhverv

alexbo (05.02.2007, 11:37)
"Jørn Rasmussen" skrev

> Nej jeg er ikke "sygehusejer" men leverer ydelser til ældresektoren hvor
> kunder både kan være visiteret af det offentlige (hvor ydelselsen er
> momsfri) og hvor kunder ikke er visiteret og derfor skal ydelsen tillægges
> moms, så der skal foretages en fordeling af den indgående moms hvad der
> kan godtgøres.


> Men kernen i mit oprindelige spørgsmål var om det også var gældende ved
> salg til udlandet (udenfor EU).
> Men det er det heldigvis ikke er jeg nu blevet belært om og tak for det !!


Jamen de samme regler gælder, jeg skriver jo netop.
"Hvis salget ville have været momspligtigt her i landet, kan tilsvaret
> fradrages selv om momsen ikke opkræves for salg til udlandet."


Det betyder så til gengæld at hvis salget ville have momsfrit i DK, kan du
ikke fradrage indkøbsmomsen ved salg til USA.

De regler der gælder herhjemme gælder også ved salg til udlandet,
så hvis du ikke kan fradrage momsen ved et indenlandsk salg, kan du heller
ikke ved et udenlandsk.

Man skelner mellem momsfri p.g.a. ydelsens art, eller momsfri p.g.a. export.

Nu kan jeg ikke rigtigt forestille mig hvilket udenlandsk salg man kan have
der falder ind under § 13, men til at begynde med troede jeg jo også at det
hele handlede om alm. handel, og ikke den særlige handel der falder ind
under § 13.

Jeg undrer mig forøvrigt over at du skelner mellem ydelser visiteret eller
ikke visiteret.
Det gør momsloven ikke, enten er ydelsen momsfri eller også er den ikke.

Klip fra § 13
§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:
1) Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi
og
anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed.
2) Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og
ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering
af varer og ydelser med nær tilknytning hertil.

Nu skal jeg ikke kunne sige om der findes en særlig bekendtgørelse der
præciserer hvilke kriterier der skal være opfyldt for at en ydelse er
momsfri.
Men momsloven skriver intet om visitering.

Du er i din fulde ret til at oplyse eller undlade at oplyse hvad det hele
handler om, men du gør det utroligt meget sværere at hjælpe, når dine
informationer kommer i meget små stykker.

F. eks. ved jeg ikke om din USA handel er en momsfri handel, eller en
exporthandel.
Og det er det det handler om ang. fradrag for købsmoms.

mvh
Alex Christensen
Jørn Rasmussen (06.02.2007, 23:05)
"alexbo" <alexbo> skrev i en meddelelse
news:6196

[..]
> Nu kan jeg ikke rigtigt forestille mig hvilket udenlandsk salg man kan
> have
> der falder ind under § 13, men til at begynde med troede jeg jo også at
> det
> hele handlede om alm. handel, og ikke den særlige handel der falder ind
> under § 13.
> Jeg undrer mig forøvrigt over at du skelner mellem ydelser visiteret eller
> ikke visiteret.
> Det gør momsloven ikke, enten er ydelsen momsfri eller også er den ikke.


Hej Alex

Jeg kan se at du har en pointe her, så jeg vil læse den del af momsloven
igennem igen.

[..]
> Du er i din fulde ret til at oplyse eller undlade at oplyse hvad det hele
> handler om, men du gør det utroligt meget sværere at hjælpe, når dine
> informationer kommer i meget små stykker.


Det kan du have noget ret i. Prøver at uddybe det hele lidt bedre.

Arbejder i et firma hvor der leveres varm mad til pensionister. Regningerne
har altid været incl. moms indtil vi i forbindelse med "fritvalgsloven"
kunne lave kontrakter med kommunerne, hvorefter at regningerne skulle være
excl. moms. Vi har så fortsat med at udskrive regninger med og uden moms til
henholdsvis ikke kontraktkunder og kontraktkunder. Derefter er problemet
opstået med procentvis fordeling af indgående moms til henholdsvis momsfri
omsætning og alm omsætning.

<< § 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:
1) Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi
og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed.

2) Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og
ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering
af varer og ydelser med nær tilknytning hertil.

Vi skulle i realiteten være dækket ind af § 13 stk 2, men hvordan defineres
det om der er tale om en person indenfor ældreområdet. Foreløbig har man
konkluderet at der skal en visitation til at gøre ydelsen momsfri.
Men du har en pointe i, at det siger momsloven faktisk ikke noget om.
....

Grundet forholdet på ovenstående område blev jeg i tvivl om at noget
lignende gjorde sig gældende når der var tale momsfri leverancer til USA.

Handlen med USA drejer sig et lille firma der leverer beslag til
klokkestrenge (Metalbeslag der sidder i begge ender af en klokkestreng).
Altså en traditionel produktionsfirma med forarbejdning og salg af råvarer.

Håber at jeg har tydeliggjort mig lidt mere med ovenstående.

Mvh
Jørn
alexbo (07.02.2007, 21:51)
"Jørn Rasmussen" skrev

> Handlen med USA drejer sig et lille firma der leverer beslag til
> klokkestrenge (Metalbeslag der sidder i begge ender af en klokkestreng).
> Altså en traditionel produktionsfirma med forarbejdning og salg af
> råvarer.


Ja så er der ingen tvivl, købsmomsen er fradragsberettiget.

mvh
Alex Christensen

Lignende emner